1.Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg?
Fel plentyn, roeddwn i wastad yn frwdfrydig iawn am gerddoriaeth Cymraeg ac yn tyrchu drwy'r casgliad o gasetiau oedd ar gael i'w llogi yn y llyfrgell lleol. Dwi'n cofio clywed Llwybr Llaethog am y tro cyntaf ar y casgliad amlgyfrannog 'Hei Mr DJ' a syfrdanu bod rhywbeth mor rhyfeddol yn bodoli yn yr iaith Gymraeg. Roedd 'Breuddwyd' gan Ust yn ffefryn mawr o'r casgliad yna hefyd. Roeddwn i ar dân dros rannu yr holl gerddoriaeth gyda fy nghyd-ddisgyblion yn yr ysgol a dwi'n credu i mi fynnu cymryd drosodd dosbarth Cerddoriaeth ar un achlysur er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ystod eang oedd yn bodoli - o Wwzz, Tŷ Gwydr ac Aros Mae i Tynal Tywyll, Eirin Peryglus, Y Cyrff, Llwybr Llaethog ac yn y blaen!

2. Pwy oedd dy hoff fand/cerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?
Heb os, Llwybr Llaethog.

3. Beth yw dy hoff albwm neu gân Gymraeg erioed?
Dim syniad.

4. Beth oedd y perfformiad Cymraeg gore wyt ti wedi gweld?
Datblygu yng ngwŷl CAM 2015.

5. Ydy cerddoriaeth cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd neu bersbectif tuag at yr iaith mewn unrhyw ffordd? Os felly sut?
Yn sicr, fe gafodd cerddoriaeth Gymraeg effaith ddofn arnaf fel plentyn.

Nid balchder cenedlaetholgar neu ysfeydd ffyrnig i chwifio fflag oedd wrth wraidd i hynny, ond ymdeimlad bod hon yn iaith i bawb. Fel un oedd yn teimlo braidd ar goll fel plentyn, roedd gallu ymgolli mewn cerddoriaeth Gymraeg yn ddihangfa o ddiflastod bywyd ysgol ac yn help mawr i ddatblygu fy hyder. Dyna yw grym cerddoriaeth. Fel unrhyw gelfyddyd, mae'n fynegiant o ryddid. Roedd clywed yr iaith yn cael ei fynegi drwy'r ystod o wahanol genres cerddorol fel plentyn yn profi bod hi'n iaith i bawb ac yn iaith a allai fod yn unrhyw beth, i unrhyw un.

6. Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?
Rwy'n gwrando'n rheolaidd ar Malcolm Neon ac mae gen i gaset y cefais fel rhodd gan Wyn (Recordiau Fflach) sydd yn cael ei chwarae yn y câr drwy'r adeg - Meurig Yr Iodliwr. Mae'n wefreiddiol.

7. Gorffenna’r frawddeg ‘heb gerddoriaeth Cymraeg….....bydda pawb yn dlotach. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig