Sut a ble i ddathlu Dydd Miwsig Cymru
 • Mae gigiau rhad ac am ddim yn cael eu cynnal ledled Cymru gyda Sŵn, BBC Gorwelion, Forté Project a Chlwb Ifor Bach yn trefnu sioeau yng Nghaerdydd, Abertawe, Bangor, Caernarfon, Coed Duon, Pwllheli a digwyddiadau ym mhedwar ban y byd gan gynnwys Brooklyn a Budapest
 • A lle bynnag rydych chi’n y byd, mae chwe rhestr chwarae – wedi’u creu gan y DJ enwog Gareth Potter gyda gwaith celf gan Phil Morgan – gan gynnwys Acwstig, Electronica, Canu o gwmpas y Tân, Ymlacio, Ymarfer Corff a Cewri – a gallwch eu chwarae ar Spotify, Apple Music a Deezer drwy god Shazam, waeth pa hwyliau sydd arnoch chi
 • Ffilmiau’n cael eu rhyddhau gan y llysgenhadol Huw Stephens, Rhys Ifans yn rhannu eu hoff draciau o’r rhestri chwarae.
 • Animeiddiad degawd ar ddegawd o Hanes Miwsig Cymru o’r 1960au hyd heddiw sy’n dweud y stori am fiwsig Cymru dros y 60 mlynedd diwethaf gan sôn am brotestio, gwrthryfel, hedoniaeth ac albymau llwyddiannus. 
 • Mae Shazam yn rhyddhau rhestr o’r 20 artist sydd wedi’u Shazamio fwyaf yn 2017
 • Mae The Gentle Good yn rhyddhau ‘Y Gwyfyn’, EP newydd sy’n Gymraeg i gyd ac yn cynnwys traciau newydd sbon a thrac albwm gan enillydd diweddar Gwobr Cerddoriaeth Cymru ‘Ruins/Adfeilion’.
 • I ddathlu 10 mlynedd o hyrwyddo miwsig Cymraeg, mae’r label indi Cae Gwyn Records yn rhydau ‘Casgliad Cae Gwyn’, cymysgedd rydd o bop-gofod, miwsig gwerin amgen, gitâr glasurol a grunge. Mae Tom Ravenscroft a Gideon Coe o BBC 6 Music eisoes wedi chwarae Cysawd yr Haul gan A(n)naerol, band o Ynys Môn sydd dal yn yr ysgol ar eu sioe.
 • Mae Big Fish Little Fish yn cynnal parti dawns ar gyfer y genhedlaeth o rieni a phlant o’r cyfnod ôl-rêf yn Llanelli (dydd Sul 11eg)
 • Mae BBC Gorwelion – sy’n gyfrifol am Y Gronfa Lawnsio sydd wedi rhoi ysgoloriaethau miwsig gwerth £35,000 i 34 o artistiaid a bandiau ledled Cymru – yn mynd â gig arddangos gan gynnwys Marged, Eädyth, Hana a setiau DJ gan Goldie Lookin’ Chain a Roughion – i Goleg Gŵyr, Abertawe
 • Mae Sŵn yn cydlynu sioe ym Mangor ar gyfer myfyrwyr y brifysgol
 • Mae Twrw a Clwb Ifor Bach yn trefnu gŵyl drwy’r dydd yn Emporiwm y Castell ar Stryd enwog Womanby yng Nghaerdydd gyda bandiau’n cynnwys Los Blancos, The Gentle Good a Pys Melyn cyn i Alys Williams gloi’r noson yn Eglwys St John
 • Mae Chroma, Adwaith – a ddaeth i’r brig ar siart amgen 2017 y rociwr poblogaidd Rhys Mwyn gyda’u sengl ‘Lipstick Coch’ – a Serol Serol, sydd yn fandiau â merched ar y blaen, yn chwarae gig ac yn cymryd rhan mewn trafodaeth panel ar eu profiadau yn y diwydiant miwsig yn Galeri, Caernarfon
 • Mae Libertino Records yn rhyddhau senglau gan Adwaith ‘Fel I Fod’ a dwy record ochr A gan Los Blancos i’w lawrlwytho’n ddigidol yn rhad ac am ddim ar y diwrnod drwy Soundcloud a llwyfannau digidol eraill (Spotify, iTunes ac ati)
 • Bydd 400 o blant ysgol o ledled Gogledd Cymru yn mynd ar y llawr yn Venue Cymru ar gyfer disgo ysgolion enfawr gyda Siarter Iaith
 • Mae ffilmiau stiwdio byw o chwe artist ar y label I KA CHING - gan gynnwys Candelas, Alys Williams a mwy - yn cael eu rhyddhau yn y cyfnod cyn y diwrnod
 • Mae cynllun datblygu celfyddydau’r Cymoedd, Forte Project, yn mynd â’i gyn-fyfyriwr Jack Ellis, i berfformio cyfres o berfformiadau byrfyfyr ar draws rhanbarth y Cymoedd. Drwy gydol y bore, bydd Jack yn hudo gweithwyr swyddfa a siopwyr ym Merthyr gyda’i ganu, yn cyflwyno’i repertoire ac yn trafod stori’r gân i ddisgyblion ifanc yn Ysgol Lewis Pengam i Fechgyn ac yna’n gorffen mewn sioe arddangos Forte Project ecsgliwsif yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon gyda’r nos.
 • Mae seren The Voice, Ragsy yn mynd ar daith yn y Cymoedd
 • Bydd Menter Iaith/Radio Cymru yn cynnal cyfres o weithdai radio Cymraeg mewn ysgolion gyfun yn Rhondda Cynon Taf.
 • Bydd cerddoriaeth Cymraeg i'w clywed ar ffonau Cyngor Caerdydd yn ystod yr wythnos cyn Dydd Miwsig Cymru.

Os wy ti'n trefnu digwyddiad beth am adael i ni wybod? Cysyllta trwy ddilyn y ddolen 'Sut mae cyfrannu' ar frig y tudalen.

Cyfweliadau

Darllena beth sy'n ysbrydoli rhai o artistiaid mwya' blaengar Cymru 

yma

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig