Dewch o hyd i’ch hoff sain newydd ar Ddydd Miwsig Cymru 2018

P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod – dyna’r neges gan DJ Radio 1 Huw Stephens wrth iddo annog pobl a mannau ledled Cymru i gymryd rhan a dod o hyd i’w hoff sain newydd ar drydydd Dydd Miwsig Cymru (dydd Gwener 9fed Chwefror 2018).

Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg ac mae’n hawdd ymuno a dod o hyd i rhywbeth y byddwch chi’n ei garu. Daw miwsig i fywyd pan fyddwch chi’n ei brofi’n fyw ac mae digwyddiadau rhad ac am ddim wedi’u hanelu at bobl sy’n mynd i gigiau, rhieni a phlant, pobl ifanc, myfyrwyr a busnesau yn digwydd dros y wlad wedi’u trefnu gan hyrwyddwyr gan gynnwys Sŵn, BBC Gorwelion, Forté Project a Chlwb Ifor Bach.

Os hoffech chi wrando o ddiogelwch eich ffôn clyfar – neu eich bod yn fusnes fyddai’n hoffi chwarae mwy o gerddoriaeth Gymraeg i’w staff neu gwsmeriaid – mae chwe rhestr chwarae wedi’u creu gan DJ Gareth Potter gan gynnwys Acwstig, Electronig, O Gwmpas y Tân, Dim Brys, Codi Chwys, a Sêr y Sîn i’w chwarae ar Spotify, Apple Music a Deezer, ar gael yma

Dywedodd DJ BBC Radio 1 Huw Stephens, sy’n llysgennad i’r diwrnod: 

“Beth bynnag rydych chi’n ei hoffi, mae Dydd Miwsig Cymru yn ddiwrnod i’ch helpu i ddod o hyd i fiwsig y byddwch chi’n ei garu. Efallai eich bod chi’n gwrando ar fiwsig Cymraeg yn barod, neu efallai nad ydych chi wedi gwrando arno ers blynyddoedd. Mae miwsig anhygoel o bron bob genre, a’r cyfan yn cael ei wneud yn y Gymraeg - mae hyd yn oed rhestri chwarae gwych i’w rhannu gyda’ch teulu a’ch ffrindiau nad ydynt yn gwrando ar fiwsig Cymraeg. Rhowch gynnig ar rywbeth ac efallai y dewch o hyd i’ch hoff sain newydd.”

“Fe glywch y dywediad, "Mae yna rywbeth yn y dŵr" yn aml am genedl gerddorol y Cymry, un fach o ran poblogaeth, ond un sy’n hynod o greadigol pan mae’n dod i gerddoriaeth. Mae cael diwrnod i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg fel Dydd Miwsig Cymru yn un ffordd i arddangos talent Cymru am un diwrnod, i dynnu sylw at seiniau gwych yng Nghymru, ac ymgynnull i ddathlu’r achlysur. Dwi’n bur gyffrous i weld sut y bydd y digwyddiad un diwrnod hwn yn tyfu dros y blynyddoedd – a beth y gallwn ei wneud i godi proffil cerddoriaeth bop Gymraeg – gartref a thramor.”
Bethan Elfyn, cyflwynydd BBC Radio Cymru

Lledaenwch y cariad a’r miwsig gan ddefnyddio’r hashnod #DyddMiwsigCymru #WelshLanguageMusicDay.  

@Cymraeg Twitter
Cymraeg Facebook

Y Selar

Gelli ddarllen am gerddoriaeth gyfoes Gymraeg yn y cylchgrawn chwarterol yma

Darllen Yma

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig