SHWSH! Gigiau cudd yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws Caerdydd wrth i'r Eisteddfod ddod i'r ddinas - Cyflwyno cerddoriaeth Cymraeg i gynulleidfaoedd newydd
Wyt ti’n gallu cadw cyfrinach? Os wyt ti, yna gallet fod yn y rhes flaen ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau miwsig byw unigryw, rhad ac am ddim mewn lleoliadau cudd ac annisgwyl yn digwydd o gwmpas Caerdydd rhwng yr 2il a'r 11eg o Awst.

Mae ymgyrch ddirgel o’r enw SHWSH wedi tarro’r strydoedd a'r cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnos ddiwethaf, gyda phosteri yn ymddangos ar draws Caerdydd yn gaddo "bandiau byw, lleoliadau cudd, profiadau egsgliwsif am ddim" a chliwiau cryptig a bostiwyd ar-lein o gyfres o fandiau ac artistiaid gyda'u cegau wedi'u gorchuddio.

Cynhelir y gigs wrth i'r Eisteddfod Genedlaethol ddod i Gaerdydd am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd, gyda disgwyl i dros 150,000 o ymwelwyr ddod i’r ŵyl flynyddol ar gyfer cerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, perfformiadau gwreiddiol a mwy.

Mae SHWSH yn rhan o Ddydd Miwsig Cymru, y diwrnod blynyddol sy'n dathlu miwsig Gymraeg, ac mae'r digwyddiadau cudd yn cael eu trefnu gan yr hyrwyddwyr miwsig gorau yng Nghaerdydd. Ni chaiff artistiaid a lleoliadau'r gigs eu datgelu tan ddiwrnod y digwyddiadau i bobl sy’n rhan o’r gyfrinach.

Mae nifer o fwytai, siopau a busnesau lleol yn cynnig gostyngiadau arbennig i bobl sy'n dangos neges destun SHWSH wrth dalu.

Dywedodd SHWSH: 

Mae gan y tîm SHWSH ychydig o reolau. Y rheol gyntaf yw gyrru neges destun yn dweud SHWSH i 60777 ac aros am gyfarwyddiadau pellach. Yr ail reol yw peidio dweud gair wrth neb. Dyna sut y gelli di fod ‘na pan mae’r tiwns yn tanio am brofiad na fyddi di byth yn anghofio.

Os yw hynny wedi dal dy sylw, cymera gyngor SHWSH ac anfon neges destun SHWSH i 60777 a dilyna @SHWSHSHWSH a #SHWSH ar Twitter, @Cymraeg_ ar Instagram a Cymraeg2050 ar Snapchat ar gyfer cliwiau pellach.

Bydd rhai o gigs Shwsh yn cael eu cynnal mewn lleoliadau cudd sydd erioed wedi cael ei defnyddio ar gyfer gig o’r blaen.  Gall hyn gyfyngu ar y niferoedd a all fynychu a hygyrchedd yn y lleoliadau. Byddwn yn cynnal amrywiaeth o gigs gyda’r gobeithio o roi  cyfle i bawb fwynhau SHWSH.

Bydd rhai gigs dros 18 oed ac rydym yn argymell eich bod yn dod â phrawf o ID i'r gigs yma. Bydd rhai gigs yn addas ar gyfer teuluoedd, mae croeso i chi ddod a’r plantos bach gyda chi . Mae rhywbeth i bawb gyda SHWSH.

Os oes angen cymorth pellach arnoch gyda hygyrchedd, cysylltwch â ni ar Cymraeg@llyw.cymru

Optia allan: Tecsta SHWSHSTOP i 60777

Gostyngiadau SHWSH

Mae'r disgowntiau canlynol ar gael wrth ddangos eich neges destun cofrestru mewn busnesau sy'n cymryd rhan –

  • The Libertine - 10% i ffwrdd
  • Spillers - 10% oddi ar gerddoriaeth a nwyddau Cymraeg a Chymraeg
  • The Grazing Shed - 10% i ffwrdd (pob un o'r 3 safle)
  • Llaeth a Siwgr (Hen Lyfrgell) - 10% i ffwrdd

T&A gostyngiad nextbike

  • Taleb am 120 munud am ddim (rhaid cofrestru ar yr app nextbike)
  • gellir eu hailddefnyddio a'u defnyddio o 02.08.-11.08.2018
  • uchafswm 1 taleb fesul cwsmer
  • yn ddilys ar gyfer rhenti yng Nghaerdydd

CAM

Hafan i gerddoriaeth a ffilmiau arbrofol o Gymru a thu hwnt

Darllen Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig