BydTermCymru yw’r porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Dysgu mwy
Angen help i chwilio?

141o dermau wedi'u diweddaru yr wythnos hon

  • benefit
  • budd-dal
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • budd-daliadau
  • Pwnc
  • Gwasanaethau cymdeithasol
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Taliad gan y wladwriaeth i bobl am resymau penodol, ee salwch neu ddiweithdra.
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 12 Medi 2018
  • best practice
  • arferion gorau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Lluosog
  • Lluosog
  • Pwnc
  • Cyffredinol
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Defnyddier y ffurf luosog lle y bo modd mewn testunau Cymraeg. Defnyddier "arfer orau" os oes gwir angen ffurf unigol.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 12 Medi 2018
  • Bill
  • Bil
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • Biliau
  • Pwnc
  • Gwleidyddiaeth
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Drafft o Ddeddf arfaethedig.
  • Cyd-destun
  • Since 2011, proposed laws at the National Assembly for Wales are called Bills, and enacted laws are called Acts. The Measures made since 2007 will continue to be called Assembly Measures and will continue to have the same legal effect. No more Measures can be made and new laws made by the Assembly are called Acts.
  • Nodiadau
  • Ers 2011, mae cyfreithiau arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael eu galw'n 'Biliau', ac mae cyfreithiau sydd wedi'u pasio yn cael eu galw'n 'Deddfau'. Mae'r Mesurau a luniwyd ers 2007 yn dal i gael eu galw'n 'Mesurau Cynulliad' a bydd eu statws cyfreithiol yn parhau. Nid yw'n bosibllunio unrhyw Fesurau pellach, a bydd y cyfreithiau a lunnir gan y Cynulliad yn cael eu galw'n 'Deddfau'.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 12 Medi 2018
  • capture
  • cipio
  • Rhan ymadrodd
  • Berf
  • Lluosog
  • Pwnc
  • Cyfraith
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • The forcible taking by an enemy of something as a prize in time of war with intent to deprive the owner of all property in the thing taken.
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Term o gyfraith y môr
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 12 Medi 2018
  • caravan
  • carafán
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Benywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • carafannau
  • Pwnc
  • Twristiaeth a hamdden
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Cerbyd ar gyfer byw ynddo. Gan amlaf fe'i tynnir gan gar a'i ddefnyddio ar gyfer gwyliau.
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Sylwer ar y ddwy 'nn' yn ffurf luosog. Amryfusedd mewn cofnodion cynnar yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru a Geiriadur yr Academi, a gywirwyd maes o law, sydd i gyfrif am yr enghreifftiau a welir yn gyffredinol o 'carafanau'.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 12 Medi 2018
Gweld pob eitem a ddiweddarwyd yn ddiweddar

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig