BydTermCymru yw’r porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Dysgu mwy
Angen help i chwilio?

1o dermau wedi'u diweddaru yr wythnos hon

Gweld pob eitem
Gweld pob eitem a ddiweddarwyd yn ddiweddar

Gair i gall

Yr wythnos hon, mae 183 o dermau wedi cael eu hychwanegu i gronfa TermCymru. Mae'r rhain yn cynnwys rhyw 130 o dermau sy'n deillio o'r Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2016.

Mae'n bosibl y sylwch fod hafan BydTermCymru yn nodi mai 11 o dermau sydd wedi eu diweddaru yn y gronfa. Am resymau technegol a fydd yn cael eu datrys cyn hir, nid yw'r rhif hwn bob amser yn adlewyrchu nifer cywir y termau a ychwanegwyd.

09/09/2016 

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig