BydTermCymru yw’r porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Dysgu mwy
Angen help i chwilio?

59o dermau wedi eu diweddaru yn ddiweddar

  • Wales Council for Voluntary Action
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • Pwnc
  • Gwasanaethau cymdeithasol
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • WCVA
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Defnyddir yr acronym WCVA gan y corff ei hun.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 31 Ionawr 2018
  • WCVA
  • WCVA
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • Pwnc
  • Gwasanaethau cymdeithasol
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Wales Council for Voluntary Action
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Dyma'r acronym a ddefnyddir yn swyddogol gan y corff Wales Council for Voluntary Action / Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn y ddwy iaith.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 31 Ionawr 2018
  • LDT Communities Scheme
  • Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • Pwnc
  • Gwastraff
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Cynllun i ddyrannu cyfran o refeniw y Dreth Gwarediadau Tirlenwi i gefnogi mentrau lles cymunedol sydd â phwyslais amgylcheddol gan gynnwys prosiectau bioamrywiaeth a phrosiectau lleihau gwastraff.
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Dyma’r ffurf sy’n ymddangos yn y ddeddfwriaeth sy’n sefydlu’r Cynllun. o Bydd y Cynllun hwn yn disodli’r Landfill Communities Fund / Y Gronfa Cymunedau Tirlenwi yng Nghymru.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 30 Ionawr 2018
  • authorised unit trust
  • ymddiriedolaeth unedau awdurdodedig
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Benywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • ymddiriedolaethau unedau awdurdodedig
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Statws
  • B

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  • Term o Fil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2016.
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 31 Ionawr 2018
  • The A44 Trunk Road (Lovesgrove Roundabout to Pont Dolau, near Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 30 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 2018
  • Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Cylchfan Gelli Angharad i Bont Dolau, ger Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Lluosog
  • Pwnc
  • Teitlau deddfwriaeth
  • Statws
  • A

   Beth yw hyn?

   Statws

   Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

   Dysgu mwy am statws y termau
  • Diffiniad
  • Cyd-destun
  • Nodiadau
  Mwy o fanylion
  O
  TermCymru

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 31 Ionawr 2018
Gweld pob eitem a ddiweddarwyd yn ddiweddar

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig