BydTermCymru yw’r porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Dysgu mwy
Angen help i chwilio?

Canlyniadau: 65

 • Statws
  C

  Beth yw hyn?

  Statws C

  Gwiriwyd yn ieithyddol. Dyma'r statws a roddir i dermau a wiriwyd yn ieithyddol, ond nad ydynt eto wedi bod drwy unrhyw gam safoni yn y Gwasanaeth Cyfieithu. Cynigion gan gyfieithwyr ac eraill yw'r rhain yn bennaf.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Iechyd
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Benywaidd, Unigol
  • Cyd-destun
  • Mae'r ymgyrch recriwtio yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gymryd camau i ddenu a hyfforddi mwy o nyrsys, Ymarferwyr Cyffredinol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill ledled Cymru.
  • Lluosog
  • Nodiadau
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  A

  Beth yw hyn?

  Statws A

  Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Tai
  • Rhan ymadrodd
  • Enw priod
  • Cyd-destun
  • Lluosog
  • Nodiadau
  • Teitl ymgynghoriad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2017. Wrth gyfieithu mewn testunau yn gyffredinol gallai 'diwygio'r drefn ar gyfer rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig', neu eiriad tebyg, fod yn addas.
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Cyd-destun
  • Lluosog
  • dosbarthiadau ystadegol
  • Nodiadau
  • Gallai'r berfenw 'dosbarthu' fod yn addas hefyd mewn rhai cyd-destunau. Ond sylwer bod 'dosbarthiad' hefyd yn golygu 'distribution' ym maes ystadegaeth, ac felly y gallai 'categoreiddiad' a 'categoreiddio' fod yn addas er mwyn osgoi amwysedd neu ddryswch mewn rhai testunau.
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Gwrywaidd, Unigol
  • Cyd-destun
  • Lluosog
  • ailddosbarthiadau ystadegol
  • Nodiadau
  • Gallai'r berfenw 'ailddosbarthu' fod yn addas hefyd mewn rhai cyd-destunau. Ond sylwer bod 'dosbarthiad' hefyd yn golygu 'distribution' ym maes ystadegaeth, ac felly y gallai 'ailgategoreiddiad' a 'ailgategoreiddio' fod yn addas er mwyn osgoi amwysedd neu ddryswch mewn rhai testunau.
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Non-financial corporations produce goods and services for the market and do not, as a primary activity, deal in financial assets and liabilities. This sector includes retailers, manufacturers, utilities, business service providers (such as accountancy and law firms), caterers, haulage companies, airlines, construction companies and farms, amongst others. The non-financial sector is broken down into 2 sub-sectors: public sector non-financial corporations and private sector non-financial corporations.
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Benywaidd, Unigol
  • Cyd-destun
  • Lluosog
  • corfforaethau anariannol
  • Nodiadau
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Benywaidd, Unigol
  • Cyd-destun
  • Lluosog
  • corfforaethau preifat anariannol
  • Nodiadau
  • Gweler y term craidd 'non-financial corporation' am ddiffiniad.
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Benywaidd, Unigol
  • Cyd-destun
  • Ym mis Medi 2016, fe wnaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ailddosbarthu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yng Nghymru i'r is-sector Corfforaethau Cyhoeddus Anariannol at ddibenion cyfrifon gwladol ac ystadegau economaidd.
  • Lluosog
  • corfforaethau cyhoeddus anariannol
  • Nodiadau
  • Gweler y term craidd 'non-financial corporation' am ddiffiniad.
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Llywodraeth leol
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Lluosog
  • Cyd-destun
  • Rydym yn ystyried diwygio neu ddileu'r rheolaethau llywodraeth leol a’r llywodraeth ganolog dros Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a nodwyd gan ONS, ac sy'n cael eu hamlinellu yn bennaf yn Neddf Tai 1996.
  • Lluosog
  • Nodiadau
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Gwleidyddiaeth
  • Rhan ymadrodd
  • Enw, Lluosog
  • Cyd-destun
  • Rydym yn ystyried diwygio neu ddileu'r rheolaethau llywodraeth leol a’r llywodraeth ganolog dros Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a nodwyd gan ONS, ac sy'n cael eu hamlinellu yn bennaf yn Neddf Tai 1996.
  • Lluosog
  • Nodiadau
  Dangos mwy Dangos llai
 • Statws
  B

  Beth yw hyn?

  Statws B

  Safonwyd yn rhannol. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn rhannol gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Mae'r termau hyn yn cynnwys termau nad ydynt wedi eu safoni'n llawn eto, yn ogystal â thermau o gasgliadau allanol nad ydynt wedi bod drwy broses safoni lawn y Gwasanaeth Cyfieithu.

  Dysgu mwy am statws y termau
  O TERM_CYMRU
  ?

  Beth yw hyn?

  Cronfa dermau TermCymru

  Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

  Dysgu mwy am TermCymru
  Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Mai 2017
  • Diffiniad
  • Pwnc
  • Cyllid ac ystadegau
  • Rhan ymadrodd
  • Enw
  • Cyd-destun
  • Mae angen diwygio'r drefn o reoleiddio Landloriaid Cymdeithasol Cofrestredig er mwyn dileu neu ddiwygio'r rheolaethau rheoleiddio perthnasol (dangosyddion rheolaethau'r llywodraeth ganolog) fel y gall yr ONS adolygu dosbarthiad Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig gyda'r bwriad o'u trosglwyddo yn ôl i'r sector preifat at ddibenion cyfrifyddu.
  • Lluosog
  • dangosyddion rheolaethau’r Llywodraeth
  • Nodiadau
  Dangos mwy Dangos llai

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig