• Welsh Wildlife Trust
 • Ymddiriedolaeth Natur Cymru
 • Rhan ymadrodd
 • Enw, Gwrywaidd, Unigol
 • Lluosog
 • Pwnc
 • Amgylchedd
 • Statws
 • A

  Beth yw hyn?

  Statws

  Safonwyd yn llawn. Dyma'r statws a roddir i dermau a safonwyd yn llawn gan y Gwasanaeth Cyfieithu. Os ydych yn ymgymryd â gwaith ar ran Llywodraeth Cymru, gallwch fod yn gwbl hyderus bod y termau hyn yn rhai safonol.

  Dysgu mwy am statws y termau
 • Diffiniad
 • Cyd-destun
 • Nodiadau

Dyddiad diweddaru diwethaf

Ffynhonnell

TermCymru

Beth yw hyn?

Cronfa dermau TermCymru

Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd.

Dysgu mwy am TermCymru

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig