Croeso! BydTermCymru yw'r porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru. Nod BydTermCymru yw bod yn gasgliad arloesol o ddeunyddiau a fydd o gymorth i gyfieithwyr mewnol ac allanol Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys ein cronfa dermau, TermCymru, ynghyd â phob math o adnoddau eraill.

Yn ogystal â TermCymru ar ei newydd wedd, bydd BydTermCymru yn cynnwys:

  • fersiwn chwiliadwy o Arddulliadur y Gwasanaeth Cyfieithu
  • adnoddau ar gyfer cyfieithu testunau deddfwriaethol
  • cofau cyfieithu y gallwch eu lawrlwytho i’ch meddalwedd cof cyfieithu eich hun
  • archif 'Y Pethau Bychain'.

Cyhoeddir y rhain ar y we yn y gobaith y byddant hefyd o ddefnydd nid yn unig i gyfieithwyr sy'n gweithio i Lywodraeth Cymru ond i gyfieithwyr yn gyffredinol ac i eraill sy’n gweithio mewn hinsawdd ddwyieithog.

Nid yw pob un o'r adnoddau hyn ar gael wrth lansio BydTermCymru, ond byddant yn ymddangos cyn hir. Sylwch hefyd y byddwn yn mireinio rhai agweddau ar BydTermCymru dros y misoedd nesaf. Er enghraifft, byddwn yn mireinio'r cyfleuster chwilio TermCymru o'r Gymraeg i'r Saesneg.

Cyn bo hir byddwn hefyd yn ychwanegu adnoddau eraill, gan gynnwys adnoddau geirfaol y bydd modd eu chwilio ar yr un pryd â’r gronfa dermau.

O’r ddewislen ar y dde, gallwch ddewis tudalennau eraill sy’n rhoi mwy o gefndir ac arweiniad ichi.

Rhowch BydTermCymru yn eich rhestr ffefrynnau a dewch yn ôl yma’n gyson i weld y datblygiadau diweddaraf!

Yn yr Adran hon

Ynghylch TermCymru

Esboniad o nodweddion cronfa dermau TermCymru

Sut i chwilio TermCymru

Esboniad ynghylch sut i chwilio TermCymru

Statws termau

Statws termau

Meysydd TermCymru

Disgrifiad o bob un o'r meysydd yn TermCymru

Ystyr 'term' a 'safoni termau'

Esboniad o ystyr 'term' a 'safoni termau'

Teitlau'r Cabinet a'r Gweinidogion newydd

Teitlau'r Cabinet a'r Gweinidogion newydd

Rhannu'r dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig