Mae dulliau chwilio TermCymru wedi’u newid a’u gwella. Nod hyn yw symleiddio a chyflymu’r broses o ddod o hyd i dermau addas a phriodol ar gyfer eich gwaith.

Cronfa Saesneg>Cymraeg yw’r gronfa sy’n sail i TermCymru; nid oes manylion fel rhannau ymadrodd ac ati wedi’u cofnodi ar gyfer y termau Saesneg. Oherwydd natur y gronfa penderfynwyd rhoi dewis ichi a ydych am eich chwilio o’r Gymraeg i’r Saesneg, ynteu o’r Saesneg i’r Gymraeg.

Chwilio o’r Saesneg i’r Gymraeg yw’r dewis diofyn, ond gallwch newid hyn er mwyn chwilio o’r Gymraeg i’r Saesneg drwy glicio ar y botwm i’r dde  o’r blwch chwilio.

Ar y dudalen chwilio

Os ydych yn chwilio am ymadrodd penodol, does dim angen ichi roi dyfynodau dwbl am y geiriau hynny. Bydd unrhyw gofnodion cyfatebol llawn yn y gronfa yn ymddangos tua phen uchaf y rhestr.

Os ydych yn chwilio am derm neu deitl â sawl gair ynddo, gall fod yn gynt chwilio am ambell un o’r geiriau mwyaf anarferol yn hytrach na chwilio am bob gair, ee
housing fraud detection yn hytrach na prevention of social housing fraud (detection of fraud) (wales) regulations

Gallwch hefyd chwilio am ran o air neu eiriau, ee
soc rent hous

Os ydych yn ansicr am sillafiad term penodol, gallwch ddefnyddio sêr yn y blwch chwilio yn lle unrhyw lythyren neu nod yr ydych yn ansicr ohoni. Er enghraifft gallwch chwilio am advis*r os ydych yn ansicr a fydd y term Saesneg yn y gronfa yn defnyddio'r sillafiad 'advisor' ynteu 'adviser'.

Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn chwilio am air neu derm a allai gynnwys cysylltnodau. Er enghraifft, bydd chwilio am fly*tipping yn dod o hyd i'r term Saesneg waeth a ydy'r ffurf yn y gronfa yn cynnwys y cysylltnod ai peidio.

Ar hyn o bryd, ni fyddech yn ddod o hyd i air unigol, sydd â chysylltnod ynddo yn y gronfa, os ydych yn defnyddio dau air ar wahân i chwilio amdano. Er enghraifft ni fydd chwilio am self assessment yn dod o hyd i 'self-assessment'. Byddwn yn sicrhau y bydd hyn wedi ei ddatrys yng Ngham 2 BydtermCymru. Yn y cyfamser, rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio seren, yn unol â'r cyfarwyddiadau uchod, i chwilio am dermau a allai gynnwys cysylltnod.

Os ydych chi am gyfyngu’r canlyniadau i bwnc arbennig, dewiswch y pwnc hwnnw o’r gwymplen.

Cliciwch ar ‘Chwilio’.

Ar y dudalen ganlyniadau, byddwch yn gweld pob darn o wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r termau y deuir o hyd iddynt. Gallwch ddewis lleihau nifer y manylion ar y cam hwn.

Cliciwch ar unrhyw gofnod i arddangos dim ond manylion y cofnod hwnnw ar y sgrin.

Ar y cam hwn hefyd gallwch ddefnyddio’r cwymplenni perthnasol i:

  • addasu nifer y canlyniadau sy’n ymddangos fesul sgrin (10 canlyniad fesul sgrin yw'r dewis diofyn, ond gallwch addasu hyn i 20 neu 50 o ganlyniadau fesul sgrin)
  • trefnu’ch canlyniadau yn ôl perthnasedd, dyddiad neu drefn yr wyddor
  • cyfyngu’ch canlyniadau i bwnc arbennig.

Cewch esboniad o’r gwahanol feysydd ar y dudalen Meysydd TermCymru.

Rhannu'r dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig