Mae fersiwn ddiweddaraf cronfa dermau TermCymru ar gael ichi ei lawrlwytho o wefan META-SHARE.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud trefniant â gweinyddwyr gwefan META-SHARE i gyhoeddi copi o gronfa dermau TermCymru bob pedwar mis. O’r wefan honno, mae modd ichi lawrlwytho’r gronfa at eich defnydd eich hun o dan drwyddedau Creative Commons ac Open Data Commons.

Rydym yn deall bod nifer o unigolion a sefydliadau yn defnyddio’r adnodd hwn at bob math o ddibenion, gan gynnwys ei lwytho i'w systemau cof cyfieithu eu hunain.

Cyhoeddwyd y fersiwn ddiweddaraf o TermCymru ar META-SHARE ar 08/12/2017.

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi’n syth at adnodd TermCymru ar wefan META-SHARE.

Sylwch mai’r fersiwn ‘newydd’ ar TermCymru sydd yno erbyn hyn. Mae’r termau wedi’u categoreiddio yn ôl statysau A-C yn hytrach nag 1-5 ac mae meysydd newydd yn y gronfa, er enghraifft y maes ‘Diffiniad’ a’r maes ‘Lluosog’.

TermCymru ar META-SHARE

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig