Dyma deitlau Cabinet a Gweinidogion Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ar 3 Tachwedd 2017


Teitlau llawn swyddogol

First Minister – Y Prif Weinidog (neu Prif Weinidog Cymru pan fo angen gwahaniaethu wrth Prime Minister)

Cabinet Secretary for Finance – Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Cabinet Secretary for Health and Social Services – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Minister for Children and Social Care – Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Cabinet Secretary for Economy and Transport – Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Minister for Culture, Tourism and Sport – Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Cabinet Secretary for Education – Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Minister for the Welsh Language and Lifelong Learning – Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Cabinet Secretary for Energy, Planning and Rural Affairs – Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Minister for the Environment – Gweinidog yr Amgylchedd

Cabinet Secretary for Local Government and Public Services – Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Minister for Housing and Regeneration – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Leader of the House and Chief Whip – Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Counsel General – Y Cwnsler Cyffredinol 

Ffurfiau byr

Mae ffurfiau byr yn cael eu defnyddio ar gyfer Ysgrifenyddion y Cabinet. Dyma'r fersiynau Cymraeg:

 

Yr Ysgrifennydd Cyllid

Yr Ysgrifennydd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth

Yr Ysgrifennydd Addysg

Yr Ysgrifennydd Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Nodyn ar y derminoleg: Mae'r rheini sy'n rhan o'r Cabinet yn cael eu galw yn "Ysgrifenyddion y Cabinet". Nid yw'r swyddi a elwir yn "Weinidogion" yn y weinyddiaeth hon yn rhan o'r Cabinet. Mae hyn yn gyson â phatrwm teitlau Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban.

Mae'r teitlau hyn yn ymddangos yng nghronfa TermCymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig