Darllenwch holl rifynnau 'Y Pethau Bychain', sef newyddlen Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Dyma gasgliad o holl rifynnau 'Y Pethau Bychain', newyddlen Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd saith rhifyn o’r newyddlen yn ystod 2014. Diben 'Y Pethau Bychain' oedd tynnu sylw ein cyfieithwyr mewnol ac allanol at gyngor diweddar ar dermau ac arddull y Gwasanaeth Cyfieithu.

Bydd yr wybodaeth yn y rhifynnau hyn yn cael eu hychwanegu at yr adnoddau sydd ar BydTermCymru, onid ydynt yno eisoes.

Wrth ddarllen y rhifynnau hyn, cadwch mewn cof y dyddiad y lluniwyd yr erthyglau. Gall rhai ohonynt fod wedi dyddio erbyn hyn.

Bydd y Gwasanaeth Cyfieithu yn adolygu gwerth cyhoeddi newyddlen reolaidd yn sgil lansio BydTermCymru. Os ydym yn gweld diben gwneud hynny, bydd y rhifynnau yn cael eu cyhoeddi yn fan hyn.

 

2014-06-11 Y Pethau Bychain, Rhifyn 1


2014-06-18 Y Pethau Bychain, Rhifyn 2


2014-06-25 Y Pethau Bychain, Rhifyn 3


2014-07-02 Y Pethau Bychain, Rhifyn 4


2014-07-16 Y Pethau Bychain, Rhifyn 5


2014-09-10 Y Pethau Bychain, Rhifyn 6


2014-09-17 Y Pethau Bychain, Rhifyn 7

Rhannu'r dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig