Byd Busnes

Uchafbwyntiau

Busnes

Busnes

Cymraeg ym Myd Busnes

Sut i redeg busnes dwyieithog

Pam defnyddio’r Gymraeg o fewn Busnes

Manteision defnyddio Cymraeg yn y gweithle

Hunan-asesu Sgiliau Cymraeg

Sut i ddatblygu gweithlu effeithiol Cymraeg

Swyddogion Byd Busnes

Angen help llaw gyda defnyddio'r Cymraeg o fewn busnes?

Yn y Gweithle

Yn y Gweithle

Manteision Defnyddio Cymraeg

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi’r gallu i siarad Cymraeg

Cyflogeion

Pam defnyddio dy Gymraeg yn y gwaith

Hunan-asesu Sgiliau Cymraeg

Sut i ddatblygu gweithlu effeithiol Cymraeg

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig