Mae achos busnes cryf i gwmniau ddefnyddio'r Gymraeg a mae mwy o gymorth nag erioed o'r blaen i helpu busnesau bach ac mawr i wneud hynny'n rhwydd.

Yr Achos Busnes 

 • Mae cynnig darpariaeth ddwyieithog yn gwella safon gwasanaeth i gwsmeriaid. 

 • Gall ddenu mwy o fusnes drwy'r drws - mae'n adlewyrchu gwasanaeth lleol sy'n dangos parch at y gymuned ac yn ffordd o ennyn ffyddlondeb cwsmeriaid. 

 • Mae'n fodd o ymgysylltu'n agosach gyda chwsmeriaid, hen a newydd. 

 • Does dim rhaid gwario dwywaith i gynnig gwasanaeth mewn dwy iaith. 

 • Y tu allan i Gymru mae'n cryfhau'r brand busnes Cymraeg. 

Help i Fusnesau 

Mae defnyddio Cymraeg mewn busnes yn gwneud synnwyr busnes - ond yn ymarferol sut all dy gwmni ddechrau gwneud hynny?  Pa help sydd ar gael? 

 • Mae holl wasanaeth Busnes Cymru yn ddwyieithog — os yw dy gwmni'n dechrau ar y daith neu’n ehangu.  

 • Gall Comisiynydd y Gymraeg helpu busnesau i gynllunio'r defnydd o’r Gymraeg a chynorthwyo pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle. 

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu adnodd ar-lein i helpu'r defnydd o Gymraeg yn y gweithle ar gyfer busnesau. 

 • Mae'n bosib i dy gwmni recriwtio prentis sy’n gallu siarad Cymraeg trwy’r Rhaglen Brentisiaethau

 • Os wyt ti neu dy staff eisiau dysgu neu wella eich Cymraeg yna mae gan ganolfannau Cymraeg i Oedolion dîm pwrpasol o diwtoriaid sy’n gweithio gyda busnesau i deilwra cyrsiau arbennig. 

 • Fel mudiadau lleol, cymunedol mae Mentrau Iaith yn hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob sector, gan gynnwys cefnogi busnesau i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig