Gall rhedeg busnes fod yn her ond mae digon o gymorth a chyngor ar gael i ti drwy gyfrwng y Gymraeg.

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi busnes Llywodraeth Cymru. Mae ei wefan gynhwysfawr ddwyieithog yn cynnig ystod eang o adnoddau i helpu busnesau o bob maint i dyfu. Mae Busnes Cymru yn cynnig gwasanaeth mentora yn Gymraeg ac mae rhai o'i weithdai a seminarau hefyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Llywodraeth Cymru yn aml yn rhoi grantiau er mwyn hybu a chefnogi'r iaith Gymraeg. Yn 2014 bu'r ffocws ar gwmnïau sy'n hwyluso’r defnydd o Gymraeg trwy dechnoleg drwy grant Technoleg a’r Cyfryngau Digidol Cymraeg y Llywodraeth. Cei weld pa feysydd eraill mae'r Llywodraeth wedi penderfynu eu cefnogi yma.

Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn helpu busnesau o bob math i ddatblygu eu defnydd o'r Gymraeg. Drwy swyddogion rhanbarthol mae'n cynnig cymorth ymarferol i fusnesau gynllunio a rheoli eu defnydd o'r Gymraeg. Mae hefyd yn helpu gweithwyr a staff fedru defnyddio mwy o Gymraeg yn y gwaith ac yn cynnig adnoddau i hyrwyddo Cymraeg yn y gweithle. Cei mwy o fanylion yma.

Cyfieithu

Mae gwasanaeth prawf ddarllen i hyd at 1000 o eiriau ar gael am ddim i fusnesau bach a chanolig drwy Gomisiynydd y Gymraeg. Mae hefyd yn darparu cyngor ar arfer da cyfieithu a chyfieithu ar y pryd. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig