Mae 10 swyddog Cymraeg Byd Busnes ar gael i dy gynorthwyo (yn rhad ac am ddim) i gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg o fewn dy fusnes.

Maent yn gallu darparu gwasanaeth pwrpasol sy’n ateb eich gofynion chi, cynnig cyngor a syniadau ymarferol, a’ch cyfeirio at gymorth pellach perthnasol. Maent wedi eu lleol ar draws Cymru felly cysyllta gyda dy swyddog leol i ddarganfod mwy. 

Cyfeiriad ebost cenedlaethol: gwybodaeth@cymraegbusnes.cymru

Tudalen Facebook cenedlaethol: www.facebook.com/Welsh4business/

Twitter cenedlaethol: @Welsh4business ‏ 


Twitter Gogledd: @Welsh4BizNorth

 

Ffion.Whitham
07809731572
Ffion.Whitham@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Uned 3
Parc Busness
Yr Wuddgrug
CH7 1XP

 

Nia Morris
07809731565
Nia.Morris@CymraegBusnes.Cymru
Menter iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
LL26 0LG

 

Paul Carroll Jones
paul@mentermon.com
Menter iaith Môn
Neuadd y Dref
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR


 


Canolbarth Twitter: @Welsh4BizMid ‏ 


Sioned Pugh
07809731587
Sioned.Pugh@CymraegBusnes.Cymru
Menter iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

 

Pat Jones
Swyddog Datblygu’r Gymraeg (De Ceredigion)*
01545 572348
Pat.jones@ceredigion.gov.uk
Menter Iaith Cered,
Campws Addysg Felinfach,
Dyffryn Aeron
SA48 8AF


De Ddwyrain Twitter: @Welsh4BizSouthE 

Rhys Ruggiero
07809731589
Rhys.Ruggiero@CymraegBusnes.Cymru
Menter Caerdydd
Parc Busnes Caerdydd
Llanishien
Caerdydd
CF14 5GG

Sara Peacock
07809731578
Sara.Peacock@CymraegBusnes.Cymru
Menter iaith Casnewydd
Llawr D
Prifysgol De Cymru
Usk Way
Casnewydd
NP20 2BP

Rhys Thomas
07809731561
Rhys.Thomas@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Llawr Cyntaf
9 Stryd Fawr
Pontypridd
CF37 1QJ

Huw Rowlands
Swyddog Cymraeg mewn Busnes*
huwrowlands@mentercaerffili.cymru
Suit 1, St Margaret’s Park
Heol Pengam
Aberbargoed
CF81 9FWDe Orllewin Twitter: @Welsh4BizSouthW ‏ 

 

Sara Rees
07809731579
Sara.Rees@CymraegBusnes.Cymru
Menter Bro Dinefwr
Swyddfa Cyngor
Heol Cilgant
Llandeilo
SA19 6HW

Heledd Llwyd
07809731571
Heledd.Llwyd@CymraegBusnes.Cymru
Menter Gorllewin Sir Gar
Yr Atom
18 Stryd y Brenin
Caerfyrddin
Sir Gar
SA31 1BN

Llinos Haf
07809731570
Llinos.Haf@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Abertawe
Ty Tawe
9 Christina Street
Abertawe
SA14EW

 

*Ariennir y swydd hon drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd o dan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

 

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig