Mae 10 swyddog Byd Busnes ar gael ar draws Cymru gall helpu cynyddu dy ddefnydd o'r Gymraeg heb gost

Gogledd

 

Ffion.Whitham
07809731572
Ffion.Whitham@BusinessWelsh.Wales
Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Uned 3
Parc Busness
Yr Wuddgrug
CH7 1XP

 

Nia Morris
07809731565
Nia.Morris@BusinessWelsh.Wales
Menter iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
LL26 0LG

 

Ceri Parry
07809731574
Ceri.Parry@BusinessWelsh.Wales
Menter iaith Môn
Neuadd y Dref
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

 

Canolbarth

 

Sioned Pugh
07809731587
Sioned.Pugh@BusinessWelsh.Wales
Menter iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

 

De Ddwyrain

 

Rhys Ruggiero
07809731589
Rhys.Ruggiero@BusinessWelsh.Wales
Menter Caerdydd
Parc Busnes Caerdydd
Llanishien
Caerdydd
CF14 5GG

 

Sara Peacock
07809731578
Sara.Peacock@BusinessWelsh.Wales
Menter iaith Casnewydd
Llawr D
Prifysgol De Cymru
Usk Way
Casnewydd
NP20 2BP

 

Rhys Thomas
07809731561
Rhys.Thomas@BusinessWelsh.Wales
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Llawr Cyntaf
9 Stryd Fawr
Pontypridd
CF37 1QJ

 

De Orllewin

 

Sara Rees
07809731579
Sara.Rees@BusinessWelsh.Wales
Menter Bro Dinefwr
Swyddfa Cyngor
Heol Cilgant
Llandeilo
SA19 6HW

 

Heledd Llwyd
07809731571
Heledd.Llwyd@BusinessWelsh.Wales
Menter Gorllewin Sir Gar
Yr Atom
18 Stryd y Brenin
Caerfyrddin
Sir Gar
SA31 1BN

 

Llinos Haf
07809731570
Llinos.Haf@BusinessWelsh.Wales
Menter Iaith Abertawe
Ty Tawe
9 Christina Street
Abertawe
SA14EW

 

 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig