O waith print ac ar-lein, i radio, teledu, YouTube a Twitter, mae digon o ddewis yn y cyfryngau Cymraeg.

Teledu a Radio

S4C yw’r unig sianel deledu Cymraeg yn y byd.  Mae’n darlledu dros 100 awr o raglenni bob wythnos – o chwaraeon, drama a cherddoriaeth i ffeithiol, adloniant a digwyddiadau.

Mae rhaglenni S4C ar gael i’w gwylio ar y teledu, ar wasanaeth dal-i-fyny’r sianel, s4c.co.uk/clic, ac ar YouTube, YouView a TVPlayer.

Mae isdeitlau Saesneg ar gael ar y mwyafrif helaeth o raglenni, yn ogystal ag isdeitlau Cymraeg syml ar lawer o raglenni.

Mae BBC Radio Cymru yn cynnig cymysgedd o newyddion a materion cyfoes, cerddoriaeth ac adloniant, chwaraeon a rhaglenni ffeithiol.  Mae gwasanaeth C2 yr orsaf wedi'i anelu'n arbennig at bobl ifanc.

Mae nifer o orsafoedd radio lleol annibynnol yn cynnig rhaglenni Cymraeg, gan gynnwys Swansea Sound, GTFM, Radio Sir Gâr, Radio Ceredigion, Capital Cymru a Scarlet FM a Cymru FM.

Y Wasg

Mae papurau dyddiol y Western Mail a’r Daily Post yn cyhoeddi colofnau Cymraeg a thudalennau teledu Cymraeg ar y penwythnos.

Mae papur newydd wythnosol Y Cymro a chylchgrawn newyddion a materion cyfoes wythnosol Golwg yn gwbl Gymraeg.

Mae nifer o bapurau rhanbarthol wythnosol fel y Cambrian News yn Aberystwyth a’r Carmarthen Journal yn cynnwys tudalennau Cymraeg.

Mae cylchgrawn chwarterol Barn yn rhoi sylw i’r byd cyfoes yng Nghymru a thu hwnt, tra bod cylchgrawn Taliesin yn canolbwyntio ar lenyddiaeth a chylchgrawn Y Selar ar gerddoriaeth gyfoes. Lingo Newydd yw'r cylchgrawn i bobol sy'n dysgu Cymraeg.

Mae’r Urdd yn cyhoeddi cylchgronau plant Bore Da ar gyfer dysgwyr ifanc, Cip ar gyfer plant 7-11 oed a Iaw! ar gyfer plant 11+.

Mae nifer o gyhoeddiadau enwadol Cristionogol i'w cael hefyd, gan gynnwys papur wythnosol yr Eglwys Bresbyteraidd, Y Goleuad.

Ar-lein

Mae gwefan Cymru Fyw BBC Cymru yn cynnig y newyddion diweddaraf ochr yn ochr â ffrwd blog byw. Mae hefyd yn cyfeirio defnyddwyr at safleoedd diddorol y tu allan i'r BBC.

Mae gan Golwg wasanaeth newyddion a materion cyfoes ar-lein - Golwg 360. Mae hefyd yn cynnwys blog lle mae gohebwyr a chyfranwyr eraill yn gallu rhoi eu barn ar bynciau'r dydd.Blogiau a Chyfryngau Cymdeithasol

Lle defnyddiol i fynd i chwilio am flogiau cyfrwng Cymraeg yw Blogiadur.com sy'n casglu ffrydiau gwahanol at ei gilydd a'u cyhoeddi ar un safle. Mae gwefan Ffrwti.com yn casglu ynghyd trydarwyr Cymraeg ac yn cyhoeddi pynciau trendio.

Lleol

Mae 60 o bapurau bro – cylchgronau newyddion lleol – yn cael eu cyhoeddi yn fisol gan amlaf ac mae gan sawl un safleoedd ar-lein e.e. Pobl Caerdydd.

Cymru Fyw

Gelli lawrlwytho app Cymru Fyw am newyddion yn y Gymraeg ar y rhan fwyaf o declynnau symudol

 

Lawrlwytha Yma

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig