Beth bynnag yw dy allu i siarad Cymraeg mae cyrsiau ar gael led-led Cymru i helpu ti wella.

Mae dy ddarparwr Cymraeg i Oedolion leol yn le da i ddechrau. Mae 11 o ddarparwyr sy'n cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth o leoliadau - bydd un ar gael ger dy gartref neu weithle.

 • Caerdydd
 • Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Abertawe, Castell Nedd a Port Talbot
 • Ceredigion a Powys
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Benfro
 • Gwynedd, Ynys Mon a Chonwy
 • Wrecsam, Sir Fflint and Sir Ddinbych
 • Nant Gwrtheyrn 

  Mae cyrsiau i siaradwyr o bob lefel - o rai sy'n dechrau dysgu i rai sydd angen magu hyder. Am fwy o wybodaeth cysyllta gyda dy ddarparwr lleol.

  Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 

  Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion – o’r cwricwlwm ac adnoddau ar gyfer tiwtoriaid, i ymchwil, marchnata, cyfathrebu ac e-ddysgu.

  Nod y Ganolfan yw denu dysgwyr newydd at yr iaith a chynyddu'r niferoedd sy'n siarad ac yn mwynhau'r Gymraeg.

 • Rhannu'r  dudalen hon

  Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

  Yn ôl i'r brig