Beth bynnag yw dy allu i siarad Cymraeg mae cyrsiau ar gael led-led Cymru i helpu ti wella.

Cymraeg i Oedolion

Mae dy Ganolfan Cymraeg i Oedolion leol yn le da i ddechrau. Ar hyn o bryd mae chwech o ganolfannau rhanbarthol sy'n cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth o leoliadau - bydd un ar gael ger dy gartref neu weithle.

Mae'r canolfannau yn darparu cyrsiau i siaradwyr o bob lefel - o rai sy'n dechrau dysgu i rai sydd angen magu hyder. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau lleol i ti cymer olwg ar ein gwasanaeth 'Chwilio am Gwrs' neu siarad gyda dy ganolfan lleol.

Os wyt ti'n ddi-hyder dy Gymraeg edrycha ar ein tudalen Gwella dy Gymraeg.

Clicia ar dy ranbarth i gael gwybodaeth am dy Ganolfan Cymraeg i Oedolion leol:


Rhannu'r dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig