Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth hirdymor i weld y Gymraeg yn ffynnu, gyda miliwn o siaradwyr. Erbyn 2050 gobeithir gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio ym mhob agwedd o fywyd a gweld y rheiny sydd ddim yn siarad Cymraeg yn dangos parch tuag ati ac yn ei gwerthfawrogi.

“Mae dysgu Cymraeg wedi agor cymaint o ddrysau imi. Yn ogystal â chael gwaith, magu fy mhlant yn ddwyieithog, gwneud ffrindiau newydd, a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r ysgol a’r gymuned, gallaf fwynhau popeth sydd yn mynd ymlaen.”

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig