Mae canu yn ffordd dda o gyfathrebu â dy fabi. 

Ceisia ganu rhai hwiangerddi Cymraeg neu chwarae CD o rai. Mae’r odl a’r rhythm yn cynorthwyo’r plentyn wrth ddysgu ynganu synau a geiriau, sgiliau bydd yn eu tro yn cefnogi’r plentyn wrth ddarllen. Beth am lawrlywtho ap Selog, sef ap cynhyrchiwyd gan Menter Môn sydd yn cynnwys 14 cân boblogaidd - Android - Apple

Gall rhieni di-Gymraeg ddefnyddio’r ap er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’w plentyn fod yn ddwyieithog / amlieithog. Gelli di hefyd lawrlwytho'r geiriau i bedair cân boblogaidd isod.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig