Mae cefnogaeth ar gael ar draws Cymru er mwyn helpu ti a dy blentyn i ddefnyddio’r Gymraeg.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Mudiad Meithrin er mwyn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi, ioga babi, stori a chân, symud a chân, sblash a chân, sesiynau magu hyder yn y Gymraeg a llawer mwy. Mae gan yr ardaloedd canlynol tudalennau Facebook gyda mwy o fanylion. 

Bydd gweithgareddau yn cael ei gynnig ym mhob rhan o Gymru o Ebrill 2017. Cadwa olwg ar y tudalennau canlynol am y newyddion diweddaraf wrth i’r rhaglen ddatblygu.


 

Ac am fwy o gyngor a chefnogaeth ar addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, edrycha ar:
 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig