Mae statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru

Mae gwybodaeth am gyfrifoldebau cwmnïau cyfleustodau (utilities) a chyrff eraill o safbwynt y Gymraeg i'w gweld ar wefan Comisiynydd y Gymraeg

Defnyddia’r dolenni canlynol i ddarllen eu polisïau Cymraeg

Mae taflenni gwybodaeth Cymraeg ar gael gan gwmni EDF.

Mae gan gwmni BT a Grŵp y Post Brenhinol bolisïau Cymraeg.

Mae BT hefyd yn cynnig gwasanaeth Biwro Cymraeg ar gyfer cwsmeriaid sydd eisiau holi am wasanaethau prynu, namau neu filiau preswyl (0800 800 288). 

Gall cwsmeriaid ddefnyddio rhif ffôn Cymraeg ar gyfer y gwasanaethau ymholiadau (directory enquiries) sef 118 404.

O ran trafnidiaeth, mae gwefan ddwyieithog Traveline-Cymru yn rhoi gwybodaeth am bob math o drafnidiaeth gyhoeddus - boed yn drên, bws, awyren neu fferi. 

Mae rhestr o'r cwmnïau sy'n cynnig llinellau ffôn Cymraeg i'w gweld ar wefannau Cyngor ar Bopethcymorth.com

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig