Croeso i'n wefan ddwyieithog ar gyfer cynorthwyo a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg, wedi ei chreu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r wefan hon yn llwyfan gwybodaeth yn ogystal ag yn fodd o arwain pobl at wefannau defnyddiol eraill sy'n cynnig gwasanaethau, gwybodaeth, gweithgareddau a newyddion yn Gymraeg.

Prif nod y wefan yw cefnogi pobl i ddefnyddio mwy o’r iaith ym mhob agwedd o’u bywydau - yn siaradwyr Cymraeg hyderus, yn ddysgwyr neu'n rhieni di-Gymraeg. Mae hefyd yn cyflwyno'r iaith ym mhob agwedd o fywyd i'r rheiny sydd ddim yn siarad Cymraeg, a'u hannog i ddysgu mwy amdani. Rydym yn gobeithio y bydd y wefan o ddiddordeb ac o ddefnydd i ti. 

Noder fod cynnwys ar ambell dudalen yn wahanol yn y Gymraeg a'r Saesneg - mae'r cynnwys wedi ei deilwra ar gyfer y gynulleidfa berthnasol.

Adborth

Mae'r wefan hon yn gam cyntaf - byddwn yn parhau i ddatblygu'r cynnwys a'r dechnoleg ynghlwm a hi. Felly mae dy adborth di yn bwysig i ni wrth wneud hynny, gelli di gyfrannu wrth lenwi’r ffurflen isod.

Os oes unrhyw nodwedd neu gynnwys defnyddiol yr hoffet i ni ystyried eu hychwanegu neu addasu, rho wybod trwy ddefnyddio adran 'Sut mae cyfrannu' ar frig y dudalen.

Dolenni

Mae unrhyw ddolenni i wefannau eraill ac adnoddau a ddarperir gan unrhyw drydydd parti, er gwybodaeth yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd na’r adnoddau hyn, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu niwed y gellid ei achosi o dy ddefnydd di ohonynt.

*Gorfodol

Adborth

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig