Wyt ti'n bwriadu dilyn hynt a helynt Cymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni? Cofia fod amryw o ffyrdd y gelli wneud hynny yn Gymraeg.

Teledu

Mae S4C yn darlledu holl gemau Cymru yn y gystadleuaeth, gan gynnwys dwy o gemau y tîm cenedlaethol dan 20. Yn ogystal, bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau rhai o gemau Cymru yng nghystadleuaeth Chwe Gwlad y Merched ar Clwb.

Yn ychwanegol i gyffro’r gemau gelli ddilyn yr hwyl a'r tynu coes ar raglen Jonathan sy'n dechrau ar Chwefror 5, 2016 ac yn cydredeg gyda'r bencampwriaeth. Cymer olwg ar wefan Rygbi S4C am fwy o wybodaeth.

Radio

Gyda sylwebaeth fyw ar raglen 'Camp Lawn' BBC Radio Cymru ar gyfer gemau Cymru gelli ddilyn ein tîm yn Gymraeg ble bynnag yr wyt ti.

Ar Lein

Bydd gwefannau BBC Cymru Fyw a Golwg 360 yn dy ddiweddaru ar eu ffrydiau byw gyda’r sgor, newyddion rygbi, cyhoeddiadau tîm a llawer mwy.CefnogiOs oes awydd gen ti fynd i'r hwyl drwy ymarfer ein hanthem genedlaethol neu ddysgu ‘Hen Wlad Fy Nhadau’ mewn harmoni 4 llais yna gwna'n sicr o lawrlwytho ap Gwlad Gwlad.

Mae’r ap Y Codwr Canu hefyd yn ddefnyddiol i’w gael yn dy boced os wyt ti eisiau ymuno yn y morio canu yn ystod y gemau. Gyda geiriau caneuon adnabyddus fel Ar Hyd y Nos, Calon Lan a Fflat Huw Puw gelli wneud yn siŵr dy fod yn canu’r geiriau cywir pob tro.

Beth am chwarae gem dy hun drwy gicio o’r smotyn gyda’r ap RYC?

Os wyt ti’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol dangos dy gefnogaeth drwy ddefnyddio’r hashnodau #CmonCymru a #6GwladGelli lawrlwytho ein posteri C'mon Cymru a phecyn digidol zip sy'n cynnwys lluniau lliwio isod ar gyfer aelodau iau'r teulu. Mae modd i bobl archebu posteri drwy e bostio  Cymraeg@cymru.gsi.gov.uk 

C’mon Cymru!

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig