Mae'r app hwn yn helpu unrhyw unigolyn ag Awtistiaeth i ddod o hyd i swydd sy'n berffaith iddyn nhw

Nod yr ap yw helpu pobl ac gyda awtistiaeth i ddod o hyd i swyddi.

Mae’r raglen yn cydblethu â’r cynllun sydd ar ein gwefan gan roi technoleg gynorthwyol i ofalu y bydd swyddi’n gweddu i fedrau a’r gwaith sydd orau gan rywun. At hynny, mae calendr sy’n helpu rhywun a chanddo awtistiaeth i baratoi ar gyfer cyfweliad.

Bydd yr adnoddau newydd yn cyfnerthu ein pecynnau presennol ar gyfer pobl ac arnyn nhw anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd (gan gynnwys rhaglen pennu medrau, rhestr gwirio gofynion swyddi yn ôl y gwaith sydd orau gan rywun a dull llunio CV i ymgeisydd a chanddo anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd) yn ogystal â deunydd dysgu electronig i broffesiynolion sy’n helpu pobl i ddod o hyd i swyddi.

Mae'r ap ar gael trwy Apple a Google Play

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig