Mae 'Smiling Cube Studio' wedi rhyddhau 'Word Tango', Gêm ddi-dâl ar gael mewn 8 iaith wahanol, lawrlwythwch ar iPhone ac Android.
Mae rheolau'r gêm yn syml: mae'r gêm yn dangos geiriau gyda llythyrau ar goll. Gellir llusgo llythyrau i'r swyddi gwag i gwblhau'r geiriau. Y nod yw dod o hyd i'r geiriau cywir a symud ymlaen i'r lefel nesaf.

Mae Word Tango yn cael ei chwarae heb derfyn amser ac mae ganddi nifer ddiddiwedd o lefelau, a gynhyrchir ar hap ar gyfer y chwaraewr. Gall y chwaraewr ennill darnau arian ychwanegol a defnyddio awgrym pan fyddant yn sownd.

Mae'r datblygwyr yn credu'n gryf wrth gefnogi llawer o ieithoedd;

"Dim ond mewn ychydig o ieithoedd y byd y gellir chwarae rhan fwyaf o'r gemau pos geiriau, ond mae llawer o bobl yn siarad iaith wahanol. Rydym yn credu y byddai'n well gan bobl chwarae yn eu hiaith eu hunain. Ein nod yw cefnogi mwy na 100 o ieithoedd, mawr a bach yn 2019"
Gellir chwarae Word Tango yn Saesneg, Cymraeg ac amrywiol ieithoedd eraill, gan gynnwys Cernyw.
 
Mae'r ap ar gael trwy'r Apple Store ac ar Android.
 
 

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig