Roedd Hannah a Craig Wickham o'r Coed Duon wedi dod i gysylltiad cyfyngedig â'r Gymraeg yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysgol, ac wedi penderfynu'n gynnar eu bod am gael addysg Gymraeg i'w merch, Mali.

Mae Cymraeg i Blant wedi bod yn gam cyntaf hanfodol ar daith Mali i ddod yn ddwyieithog.

"Penderfynais fynychu’r sesiynau tylino babi gan fy mod yn chwilio am ddosbarthiadau Cymraeg i fynd â Mali i. Dydi fy ngŵr, Craig a fi ddim yn siarad Cymraeg gan mai prin yr oedden yn dod i gysylltiad â’r iaith yn yr ysgol, ond roedden ni eisoes wedi trafod addysg Mali cyn iddi gael ei geni a phenderfynu y bydden ni'n hoffi iddi fynd i ysgol Gymraeg a dod yn siaradwr Cymraeg rhugl , gan fod y ddau ohonom yn teimlo mai dyma'r llwybr a fyddai'n rhoi'r cyfle gorau iddi fod yn ddwyieithog. 

"Gan nad ydw i'n siarad Cymraeg, roeddwn i eisiau mynd i rywle y gallai Mali glywed yr iaith yn cael ei siarad, a gallwn ddysgu ymadroddion i'w defnyddio gyda hi hefyd. Rydym yn gwneud tylino babi bob nos cyn y gwely ac yn ymarfer y caneuon a phethau fel rhannau o'r corff yn Gymraeg. 

"Yr hyn wnes i fwynhau fwyaf am y sesiynau yw eu bod yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae Mali yn dod i gysylltiad â'r iaith, ond byddai Kate (y swyddog Cymraeg i Blant) yn cyfieithu popeth, felly fel siaradwr di-Gymraeg roeddwn i'n teimlo'n gyfforddus ac wedi fy nghynnwys.

"Roedd y tylino babi yn ffordd o fondio â Mali a dysgu'r iaith ar yr un pryd. Ar hyn o bryd, nid oes gennym lawer o gyfle i ddefnyddio'r iaith y tu allan i'r sesiynau hyn, felly mae'n wych cael cyfle i ymarfer lle'r ydym yn teimlo'n gyfforddus. Roedd Kate hefyd yn darparu taflenni er mwyn i mi allu mynd adref i ddysgu ymadroddion a geiriau allweddol i fy ngŵr i'w defnyddio gyda Mali."

"Mae Craig a minnau'n meddwl bod gallu siarad Cymraeg yn sgìl pwysig i Mali, yn ogystal â bod yn rhan o'n hetifeddiaeth a'n diwylliant Cymreig. Gobeithiwn hefyd y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ddysgu ieithoedd, ac yn agor mwy o ddrysau iddi yn ei dyheadau gyrfaol yn y dyfodol."

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig