Doedd Joe Lai o Ystrad Mynach erioed wedi ystyried dysgu Cymraeg neu ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i'w mab cyn mynychu sesiynau Cymraeg i Blant, ond nawr mae'n sylweddoli'r holl gyfleoedd sydd ar gael.

"Fy mhrofiad cyntaf o Cymraeg i Blant oedd mynd i’r grŵp tylino babi yn Llyfrgell Ystrad Mynach. Fe es i’r grŵp am tua pedwar mis, cyn symud i’r grŵp stori a chân yn Llyfrgell Caerffili. Rhoddodd y cyfle i mi fynd allan o'r tŷ a chwrdd â mamau eraill - fe wnaethom ni sgwrsio a rhannu gwybodaeth am ofalu am fabanod, a oedd yn ddefnyddiol iawn gan fy mod i'n fam newydd.

"Roedd y sesiynau tylino babi yn fy ngalluogi i wneud rhywbeth gyda fy maban, Joseph, heblaw am y bwydo/siarad/mwytho arferol pan oedd yn ifanc iawn. Dysgais rywfaint o Gymraeg hefyd trwy'r caneuon ym mhob sesiwn, a wnaeth i mi eisiau dysgu mwy o'r iaith. Yna es i’r Clwb Cwtch gyda Joseph a dwi’n ceisio mynychu'r grwpiau stori a chân pryd bynnag y medrai.

"Fe wnaeth Joseph fwynhau tylino babi yn fawr gan ei fod yn ymlaciol iawn iddo, roeddwn i’n ei dylino bob dydd nes iddo fod tua 6 mis oed. Roedd y canu tra'n bod ni'n dysgu'r sgiliau tylino yn ei ddiddori, ac wrth iddo dyfu'n hŷn, roedd e’n cicio a symud ei freichiau wrth i ni ganu.

"Cyn mynychu'r sesiynau, doedd e erioed wedi croesi fy meddwl y byddwn i’n dysgu Cymraeg neu'n anfon Joseph i addysg cyfrwng Cymraeg. Rwyf wedi ymchwilio i gyfleoedd eraill er mwyn i mi ddysgu'r iaith, a byddaf yn ystyried ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg pan fo Joseph yn ddigon hen.

"Byddwn yn bendant yn argymell sesiynau Cymraeg i Blant i rieni eraill nad ydynt yn siarad Cymraeg. Rwy'n gyfieithydd ac rwy'n deall yr holl fanteision o fod yn amlieithog. Mae'r sesiynau'n caniatáu i rieni yn ogystal â'r babanod gaffael iaith heb wybod eu bod yn ei ddysgu. Gan fod sesiynau Cymraeg i Blant yn canolbwyntio ar fabanod yn hytrach na chanolbwyntio ar yr iaith, trwy wneud yr holl weithgareddau gyda fy mhlentyn, dysgais rhywfaint o Gymraeg a gallaf ddefnyddio'r hyn a ddysgais gyda Joseph."

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig