Pethau Bychain yn Gymraeg bob dydd
Gwneud y #PethauBychain yn y flwyddyn newydd.

Mae pethau bach yn arwain at bethau mawr a gelli wneud gwahaniaeth mawr drwy gynyddu dy ddefnydd o’r Gymraeg yn dy fywyd pob dydd. Beth am ddechrau gwneud rhai o'r rhain? 

  • Dechrau pob sgwrs yn Gymraeg
  • Anfon neges destun yn Gymraeg
  • Defnydda dy Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Dewis opsiwn Cymraeg wrth ddefnyddio’r twll yn y wal (cash point) a’r peiriant hunan-wasanaeth yn yr archfarchnad.

Am fwy o syniadau edrycha ar ein fideo #PethauBychain.

Eisiau gwella dy Gymraeg? Mae’r canolfannau Cymraeg i Oedolion yn cynnig gwersi ar gyfer nifer o lefelau gwahanol gan gynnwys cyrsiau uwch a hyfedredd (proficient). Cymer olwg ar ein chwiliadur cyrsiau i ganfod cwrs yn dy ardal. Gelli hefyd ddarganfod ffyrdd i wella ac ymarfer dy Gymraeg ar ein tudalen Gwella dy Gymraeg.


Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig