Dyma dymor arholiadau ffug a modiwlau ar gyfer nifer o ddisgyblion a myfyrwyr. Os wyt ti’n un o’r rhai sy’n paratoi tuag at arholiadau cofia fod adnoddau Cymraeg di-ri i dy helpu.

Mae digonedd o adnoddau defnyddiol ar y we i dy arwain drwy gyfnod yr arholiadau mewn pynciau di-ri.

Hwb

Mae llawer iawn o ysgolion yng Nghymru yn defnyddio adnoddau Hwb sy’n cynnig fideos defnyddiol, gwersi ac unedau byr, apiau a llawer mwy i gefnogi gwaith ysgol. Gofyn i dy ysgol am fwy o wybodaeth neu edrych ar wefan Hwb.

Bitesize

Ar wefan Bitesize y BBC mae amrywiaeth o adnoddau adolygu TGAU ar gyfer y pynciau craidd a llawer mwy fel Cymraeg i ddysgwyr a Daearyddiaeth. Yno hefyd cei sesiynnau adolygu i nifer o fodiwlau, gweithgareddau a phrofion byr.

Poeni am fathemateg?

Mae Mathemateg.com yn cynnig adnoddau ar gyfer Lefel Mynediad, TGAU a Lefel A gyda phosau, hen bapurau, cwisiau a fideos gydag awgrymiadau am ffyrdd da i adolygu ac ymarfer. Gelli hefyd ddilyn trydar @mathemateg am y fideos a’r awgrymiadau diweddara.

Eisiau help gyda gwyddoniaeth?

Adolygu Gwyddoniaeth yw ap adolygu Prifysgol Bangor ar gyfer TGAU. Mae am ddim i’w lawrlwytho ar gyfer iPad ac iPhone ac ar adnoddau Android. Mae mwy o wybodaeth am yr ap ar ein tudalen Ap yr Wythnos.

CBAC

CBAC sydd yn gyfrifol am ddarparu cymwysterau ac asesiadau arholiadau yng Nghymru.  Ar wefan CBAC gelli ddod o hyd i gyn bapurau arholiad am ddim ar draws ystod eang o bynciau i dy helpu i baratoi tuag at dy arholiadau di. Gelli hefyd ymweld â’i siop ar-lein i gael gafael ar ganllawiau adolygu a llyfrau gosod eraill i dy helpu astudio. Mae adnoddau digidol rhad ac am ddim i'w cael ar eu gwefan adnoddau.

Llyfrau Adolygu

Gelli hefyd bori drwy restr hir o lyfrau adolygu yn Gymraeg ar gyfer pob mathau o bynciau ar wefan Gwales.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig