I gyd-fynd gyda’r gyfres deledu Cariad@Iaith 2015 mae’r ap newydd sbon 'Learn Cymraeg Mynediad' a 'Learn Cymraeg Sylfaen' ar gael i'w lawrlwytho am ddim o'r App Store neu Google Play.

Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor sydd wedi datblygu'r ddau ap rhyngweithiol, hwyliog i helpu dysgwyr Cymraeg i ymarfer tu allan i'r dosbarth.

Mae sawl templed rhyngweithiol gwahanol yn yr apiau sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer eu sgiliau Cymraeg gan gynnwys chwileiriau, recordio llais, gwrando ac ateb.

Mae'r ddau ap yn cael eu lansio'n swyddogol ar y gyfres deledu Cariad@Iaith ar S4C sy’n dechrau 14 Mehefin 2015.  Mae’r gyfres lle mae wyth person enwog yn 'bwyta, cysgu a dysgu Cymraeg' gyda'r gobaith y bydd un yn cael ei goroni'n bencampwr yr ornest yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru.

Dywed Nia Parry, cyflwynydd y gyfres a thiwtor Cymraeg:

“Mae'r ap newydd yma'n adnodd dysgu gwych... fel cael eich tiwtor Cymraeg yn eich poced.  Gallwch ei ddefnyddio tra 'dach chi ar y bws neu'r trên, yn yr ardd yn ymlacio neu ar y tŷ bach! Mae'n ffordd dda o ymarfer ychydig bach yn aml.”

Dywed Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones:

“Mae gan dechnoleg rôl bwysig i’w chwarae i gefnogi dysgwyr ac mae galw cynyddol am ddarpariaeth e-ddysgu Cymraeg i Oedolion.  Llongyfarchiadau i Brifysgol Bangor am ddatblygu’r ap yma.”

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, bellach wedi dechrau datblygu ap ar gyfer lefel Canolradd. Y nod yw cyhoeddi'r ap yn fuan yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig