Methu cofio os yw bresychen yn wrywaidd neu’n fenywaidd?  Un ‘n’ neu ddau mewn peiriannydd? Gall yr Ap Geiriaduron dy helpu.

Mae’r Ap Geiriaduron yn eiriadur Saesneg-Cymraeg/Cymraeg-Saesneg sy'n caniatáu i ti chwilio all-lein am filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg.

Mae’r ap yn defnyddio nifer o ffynonellau, gan gynnwys CysGeir ac 'Y Termiadur Addysg' gyda dros 25,000 o eiriau Cymraeg a 25,000 o eiriau Saesneg.

Gelli ddefnyddio’r ap fel odliadur gan ddefnyddio nodau chwilio.

Mae hefyd yn gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol geiriau gyda nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fanwl ar unrhyw air.

Mae’r ap wedi ei chreu gan Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor ac ar gael ar iPhone, iPad a theclynnau Android.

Mae rhagor o apiau i’w gweld ar ein tudalen apiau.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig