Wyt ti’n nabod rhywun sy’n awyddus i ddysgu Cymraeg? Dyma ap defnyddiol i helpu i ddilyn Cwrs Mynediad.

Dyma’r cwrs cyffredinol ar gyfer oedolion sydd eisiau dechrau eu taith at ddysgu Cymraeg. Mae’r ap yn dilyn gwersi’r cyrsiau mynediad ond gelli hefyd ddefnyddio’r ap ar ei ben ei hun gyda 10 uned gyntaf y cwrs mynediad.

Ym mhob uned mae:

  • Patrymau: geiriau a brawddegau gyda’r sain sy’n arddangos patrymau ieithyddol allweddol
  • Geirfa: geiriau newydd o’r uned
  • Gramadeg: gwybodaeth o’r gramadeg sy’n cael ei gyflwyno, gan gynnwys treigliadau a berfau
  • Ymarferion: ymarferion clywedol er mwyn ymarfer siarad a deall
  • Dialogau: esiamplau o sgyrsiau Cymraeg

Gelli lawrlwytho’r ap am £4.99 ar gyfer iphone yma.

Mae llawer iawn o wybodaeth i bobl sy’n ystyried dysgu Cymraeg ar ein tudalennau Dysgu.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig