Oeddet ti’n gwybod bod modd defnyddio rhai o dy hoff apiau drwy’r Gymraeg ar Apple iOS8 ymlaen?

Un o nodweddion systemau gweithredu iOS8 ymlaen Apple yw y gelli ddewis Cymraeg fel dy hoff iaith ar gyfer apiau. Mae hyn yn golygu bod rhai apiau sydd â rhyngwyneb amlieithog yn ymddangos yn Gymraeg ar ôl lawrlwytho.

Y cwbl sydd rhaid i ti wneud wedi mynd i’r adran ‘Settings’ yw ychwanegu Cymraeg fel iaith yn yr is-adran ‘Language & Region’. Yna dewis Cymraeg yn gyntaf yn dy restr ieithoedd. Yna bydd apiau a gwefannau sydd ar gael yn Gymraeg yn dewis yr iaith honno yn awtomatig. Mae mwy o gyfarwyddiadau a lluniau ar wefan Haciaith.

Yn ddiweddar mae apiau poblogaidd gyda rhyngwyneb Cymraeg wedi bod yn rhan o restr ‘Apiau Newydd Gorau’ Apple, sef:

SNAP/CAM: ap sy’n galluogi defnyddiwr greu ac archebu llyfrau allan o’r ffotograffau sydd ar y ffôn.

ETA: system GPS sy’n rhoi gwybodaeth am faint o amser byddai’n cymryd i deithio o le i le.

Mae gan y gêm eirafyrddio Alto’s Adventure hefyd yr opsiwn o ryngwyneb Cymraeg ac mae wedi ei enwebu ar y rhestr ’15 gem prydferthaf’ Apple. 

Cafodd fersiynau Cymraeg yr apiau hyn eu creu gan Applingua yn sgil cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru o'r Gronfa Technoleg a'r Cyfryngau Digidol Cymraeg, gyda mwy o apiau ar y ffordd.

Os oes gen ti ddiddordeb mewn defnyddio a chreu technoleg drwy’r Gymraeg cymer olwg ar ein tudalennau Technoleg.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig