Beth fyddi di’n ei wneud ar ddiwrnod Shwmae Su'mae?

Wyt ti’n dueddol o ddefnyddio’r Saesneg yn gyntaf? Wel, diwrnod Shwmae Su'mae yw’r cyfle i ti newid hynny. Mae 15 Hydref yn ddiwrnod i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwmae neu Su’mae.

Nod y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu rai sydd wedi colli hyder yn defnyddio’u Cymraeg.

Gelli gefnogi diwrnod Shwmae Su’mae mewn amryw o ffyrdd ac annog eraill i gymryd rhan hefyd. 

Os wyt ti’n defnyddio Twitter neu Facebook gelli ddangos sut wyt ti’n nodi diwrnod Shwmae Su’mae gan rannu lluniau, syniadau a defnyddio’r hashnodau #shwmaesumae.

Mae sefydliadau sy’n rhan o Mudiadau Dathlu’r Gymraeg, yn cynnwys y Mentrau Iaith,  yn cynnal nifer o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu’r diwrnod. 

Mae Mentrau Iaith Cymru hefyd wedi paratoi taflenni ‘Say it in Cymraeg’ i’w dosbarthu i fusnesau ar hyd a lled Cymru, yn siopau, tafarndai, caffis a swyddfeydd er mwyn i annog mwy o bobl i roi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg.

Gelli ddarganfod mwy o wybodaeth am y diwrnod ar wefan Shwmae Su’mae.

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig