I fi, mae'r Gymraeg yn un o'r pethau pwysicaf yn fy mywyd

Fi'n dod o Gaerdydd. Es i i Ysgol Glantaf. Mae pobl yn dal i synnu, yng Nghymru a thu fas, pan fi'n dweud bo fi’n gallu siarad Cymraeg ac yn dod o Gaerdydd. Nath fy nhad ddysgu Cymraeg pan nath e gwrdd â Mam, a ni'n siarad Cymraeg adre. Fi'n siarad Cymraeg gyda fy ffrindiau es i i'r Ysgol gyda nhw.

Pan o'n i tua 15 nes i ddechrau mynd i gigs yng Nghaerdydd, ac yn yr Eisteddfod yn y nos. Dyna lle nes i ddarganfod bandiau gwych yn canu yn Gymraeg. Wedyn nath rhai ohonyn nhw, fel Catatonia a Super Furry Animals fynd mewn i'r siartiau, gyda bandiau fel y Manic Street Preachers a Stereophonics. Fi'n teimlo yn ffodus bod fi’n gallu siarad dwy iaith, achos fi'n cael mwynhau mwy o gerddoriaeth, yn y ddwy iaith, wedyn.

Ges i swydd yn ateb y ffôns yn y BBC ar fore dydd Sadwrn, a dechrau gwneud radio ysbyty yng Nghaerdydd. Ges i swydd ar Radio 1, roedden nhw yn hoffi'r ffaith mod i’n gallu siarad y ddwy iaith yn naturiol. Fi'n dal i gyflwyno yn Gymraeg bob wythnos ar BBC Radio Cymru, yn chware bands newydd, a ges i 'r cyfle i gyflwyno ar S4C hefyd.

Fi'n byw yn Llundain ers sbel, a dal i gyflwyno ar Radio 1, ar BBC2 o Glastonbury, ac i Channel 4. Mae fy ngwraig a fi yn siarad Cymraeg gyda'n gilydd, wnaethon ni gwrdd yn Clwb Ifor Bach. Fi'n rhoi gigs mlaen i fandiau yn Llundain, ac mae lot o'r bandiau yn canu yn Gymraeg. Fi'n cwrdd â siaradwyr Cymraeg bob man fi'n mynd; pan fi'n DJ'o mewn Prifysgolion rownd Prydain, fel arfer bydd o leiaf un yn dod lan i siarad â fi yn Gymraeg.

Mae'n neud fi'n drist pan mae pobl yn meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim yn ddigon da. Fy ymateb i bob tro yw, wrth gwrs bod e. Eich iaith chi yw e. Chi'n cael defnyddio fe fel chi ishe, gyda chymaint o eiriau slang a Saesneg wedi taflu mewn ag chi ishe.

Mae'r Gymraeg yn rhoi cyfleoedd i chi, mae'n agor drysau ac yn eich gwneud chi’n unigryw. I fi, mae'r Gymraeg yn un o'r pethau pwysicaf yn fy mywyd.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig