Mae cerdd dant yn gynhenid i ni fel Cymru

Yr Ŵyl Gerdd Dant yw uchafbwynt y flwyddyn i mi! Mae 'na gymaint o gefnogaeth i'r ŵyl, o Ynys Môn i Dde Cymru.

Mae cerdd dant yn unigryw i Gymru - yn syml, mae'n draddodiad o ganu barddoniaeth i gyfeiliant telyn. Dwi ddim yn cofio’r tro cyntaf i mi ganu cerdd dant, roedd o’n rhan o fy magwraeth yn Neiniolen, yn yr ysgol gynradd ac uwchradd. 

Mae cerdd dant yn gynhenid i ni fel Cymry, ac yn rhan o'n traddodiad, ac mae hi'n bwysig bod y traddodiad a'r ŵyl yn parhau. Mae o'n draddodiad arbennig, fedri di ddim ei gymharu fo â dim arall.

Dwi wedi cystadlu yn yr ŵyl yn y gorffennol, drwy ganu pedwarawd a deuawd cerdd dant. Ond dwi'n mynd yn fwy nerfus fel dwi'n mynd yn hŷn! Dwi ddim yn nerfus wrth gyflwyno. Ond wrth gystadlu dwi'n teimlo bod gen i geg sych - un tro gei di i gystadlu! Dwi'n cymeradwyo'r cystadleuwyr am fod mor ddewr!

Mae 'na gymaint o bobl ifanc yn dod i’r ŵyl bob blwyddyn, a chymaint o ddiddordeb yn y traddodiad. Mae hynny mor bwysig, ac mae hi'n braf gweld y to ifanc yn cael hwyl mor dda arni. Weithiau mi welwch chi'r plant yn cystadlu yn erbyn eu rhieni nhw. Mae 'na gymaint o bobl ifanc yn gosod ceinciau, ac yn canu eu gosodiadau eu hunain hefyd. Mae'n hyfryd gweld y traddodiad yn ffynnu.

Eisiau gwybod mwy am gerdd dant? Cymer olwg ar ein tudalen Cerddoriaeth Glasurol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig