Dyma un o brofiadau gorau fy mywyd

Gwnaeth fy ffrind a minnau ddarganfod ein bod o dras Cymraeg ond doedden ni’n gwybod bron dim am Gymru na’r Gymraeg ar y pryd. Roedd gennym gymaint o ddiddordeb yng Nghymru a’r Gymraeg aethom ati i ddysgu’r Iaith gan ddefnyddio ‘Say Something in Welsh’, ar ôl i ni ei ddarganfod ar y wefan yma.

I’n cadw ni fynd gwnaethom ffurfio clwb yn yr ysgol gyda’r bwriad o ddysgu Cymraeg gyda’n gilydd, dathlu gwyliau Cymraeg a blasu diwylliant a bwyd Cymreig.

Rydym wedi darganfod bod dysgu Cymraeg mewn clwb yn llawer mwy diddorol. Mae’r egni a’r ysgogi yn y cyfarfodydd a’r ffaith bod pawb wedi cymryd yr amser i ddod i’r cyfarfodydd yn gwneud popeth yn fwy gwerthfawr.

Mae ‘Say Something in Welsh’ wedi bod yn adnodd gwych i ddysgu siarad Cymraeg. Pan dwi’n siarad am y clwb wrth bobl dyw bron neb yn gwybod dim am Gymru na Chymraeg felly mae codi ymwybyddiaeth a siarad brawddeg neu ddwy yn Gymraeg yn fy nghadw i fynd.

Mae dysgu Cymraeg wedi rhoi’r teimlad o hunaniaeth ddiwylliannol yna doedd gen i ddim o’r blaen. Dwi’n falch fy mod i o dras Gymraeg a fy mod i’n gallu dod â’r iaith nôl i fy nheulu. Gorau oll, dwi’n falch fy mod wedi gwneud ffrindiau newydd. Dyma un o brofiadau gorau fy mywyd a dwi’n gobeithio parhau ar y siwrne yma am weddill fy mywyd.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig