Mae Angharad Carrington Edmunds o Sir Fynwy wedi adennill ei hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg trwy fynychu sesiynau Cymraeg i Blant gyda'i merch, Evelyn.

"Dechreuais fynychu sesiynau Cymraeg i Blant yn gyntaf oherwydd yr amgylchedd hamddenol a'r ffaith fy mod yn meddwl y byddai'n fy helpu i ddefnyddio mwy o Gymraeg. Mae'n wych bod agwedd addysgol i'r plant a'r rhieni, gan ei fod yn helpu pawb i ymarfer eu sgiliau iaith a dysgu pethau newydd.

“Fe es i i ysgol gynradd Gymraeg, ac ymlaen i ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg. Dechreuais i golli'r iaith gan nad oedd neb i siarad gyda i ddefnyddio fy Nghymraeg. Ar ol 10 mlynedd o siarad Saesneg roeddwn i mor hapus i gael y cyfle i ddechrau cyfathrebu drwy’r Gymraeg eto, a nawr dwi’n dysgu'r iaith i’m gŵr.

"Mae’r swyddogion Cymraeg i Blant yn y ddau grŵp gwahanol yr wyf wedi mynychu, Rhiannon a Ceri, wedi fy helpu i adennill fy hyder yn yr iaith ac nid ydynt byth yn chwerthin arnaf ac maent bob amser yn amyneddgar pan fyddaf yn cael y gair achlysurol yn anghywir. Ers mynychu'r sesiynau, byddwn yn ystyried fy hun yn rhugl eto - rwyf mor falch.

"Rwyf wrth fy modd yn siarad Cymraeg ac ni allaf aros i Evelyn ddechrau siarad Cymraeg hefyd. Dim ond 16 mis ydyw, ond mae'n deall cymaint eisoes. Diolch i'r sesiynau stori a chân rwyf wedi cofio'r holl ganeuon Cymraeg roeddwn i'n arfer eu canu fel plentyn, felly gallaf wneud hyn gartref gyda hi. Rydym hefyd yn chwarae rhai o'r gemau o'r sesiynau Cymraeg i Blant yn y cartref hefyd.

"Diolch i Cymraeg i Blant, bydd fy merch yn tyfu i fyny yn siarad dwy iaith wahanol o enedigaeth, a dwi hefyd yn gwybod o brofiad personol sut mae siarad Cymraeg wedi fy helpu gyda ieithoedd eraill, felly mae cymaint o fanteision i allu siarad yr iaith.”

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig