Llun gan Ceri Llwyd
Llun gan Ceri Llwyd
Cymraeg yn rhoi cyfleoedd ychwanegol i blant yn y dyfodol.

Dwi'n byw yn nhref Dinbych gyda fy ngŵr Ed a’n dau o blant Seren,  sy'n 12 oed, a Gwil, sydd ddim ond yn 10 mis. 

Cymraeg yw fy mamiaith a Saesneg yw iaith gyntaf fy ngŵr ac ry' ni'n trio ein gorau i fagu Gwil a Seren efo'r ddwy iaith. 

Cymraeg fydda i'n siarad gyda Gwil a Seren ac mae Ed yn siarad Saesneg ond yn defnyddio geiriau Cymraeg wrth iddo eu dysgu. Fe ddysgodd Ed ychydig o Gymraeg yn yr ysgol ac ar gyrsiau drwy’r gwaith ac mae pob tro’n ceisio darllen stori Gymraeg i Gwil cyn amser gwely. Mae hefyd yn helpu Seren, sydd yn Ysgol Uwchradd Gymraeg Glan Clwyd, gyda'i gwaith cartref ac mae hithau yn ei gyfieithu iddo. 

Ychydig o awgrymiadau byswn i yn rhannu gyda rhieni eraill sydd am i’w plant gael eu magu yn  ddwyieithog ydy: 

  • Annog y plant wylio Cyw yn lle cBeebies,
  • Defnyddia’r llyfrgell i gael llyfrau newydd Cymraeg,
  • Ymuna gyda grwpiau yn y gymuned e.e. TWF, Ti a Fi.

Drwy fynd i grwpiau a digwyddiadau cymunedol 'dan ni yn cwrdd â theuluoedd Cymraeg a dwyieithog eraill.

Y peth gorau am allu siarad Cymraeg yw ei fod yn rhoi cyfleoedd ychwanegol i blant a phobol ifanc yn y dyfodol.  Drwy ddysgu Cymraeg bydd Ed yn gallu helpu'r plant gyda’u gwaith ysgol a 'dan ni’n gallu bod yn rhan o gymuned ychwanegol. Mae hefyd yn rhoi teimlad o falchder i rywun o’i gwlad.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig