Gallu dilyn y brentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Er i mi fod yn athrawes am 16 mlynedd, pan ges i ddyrchafiad i fod yn Bennaeth Blwyddyn, wnes i sylweddoli mod i’n wynebu nifer o dasgau newydd oedd yn herio fy sgiliau a fy mhrofiad presennol.

Wyddwn i ddim bod prentisiaethau ar gael ar gyfer athrawon ysgol, felly pan awgrymodd ein rheolwr hyfforddiant mod i’n gwneud prentisiaeth Lefel 5 mewn Rheolaeth Ganol gyda Cambrian Training, wnes i achub ar y cyfle i wella’n sgiliau.

Mae’r cwrs yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau newydd yn y maes dadansoddi data, ac arweinyddiaeth a rheolaeth – mae hyn yn helpu i mi fagu hyder ac yn rhoi’r profiad a’r cymwysterau i mi ddatblygu fy ngyrfa.

Dwi wrth fy modd yn gwneud y brentisiaeth. Er ei bod yn anodd cael digon o amser weithiau i gyflawni popeth sydd ei angen, dwi eisoes yn gweld fy mod yn defnyddio llawer o’r sgiliau rwyf wedi’u hymarfer a’u dysgu wrth fy ngwaith bob dydd. Ar ben hynny, rwyf wedi gallu dilyn y brentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig