Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu yn cynnal Arddulliadur cyffredinol, ynghyd â Chanllawiau Arddull Cyfieithu Deddfwriaeth a Geirfa Ddrafftio Deddfwriaeth. Paratowyd y canllawiau hyn i helpu i sicrhau cysondeb ar draws holl waith y Llywodraeth. Gofynnir i gyfieithwyr sy’n gwneud gwaith i Lywodraeth Cymru ddilyn y cyngor a geir yn y canllawiau hyn.

Gall y cyngor fod o fudd, hefyd, i gyfieithwyr eraill ac i unrhyw un sy’n drafftio testunau Cymraeg.

Paratowyd yr Arddulliadur i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau cyffredinol. Gallwch ei bori yn ôl trefn yr wyddor neu yn ôl adran, neu ei chwilio am eiriau penodol.

Paratowyd ein Canllawiau Arddull Deddfwriaeth a’n Geirfa Ddrafftio Deddfwriaeth i roi cyngor ac arweiniad i’r rheini sy’n cyfieithu deunyddiau deddfwriaethol. Dogfennau Word yw’r rhain ar hyn o bryd.

Rydym yn ystyried cyfuno’r holl ganllawiau hyn i greu un adnodd chwiliadwy.

Yn yr Adran hon

Yr Arddulliadur

Arddulliadur Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Deunyddiau cyfeirio deddfwriaethol

Deunyddiau cyfeirio deddfwriaethol Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig