Dyma deitlau Gweinidogion a Dirprwy Weinidogion Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ar 13 Rhagfyr 2018.


Teitlau llawn swyddogol

First Minister - Prif Weinidog Cymru
Deputy Minister and Chief Whip - Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Minister for International Relations and the Welsh Language  - Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism - Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Minister for Economy and Transport - Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Deputy Minister for Economy and Transport - Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Minister for Health and Social Services - Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Health and Social Services - Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Housing and Local Government - Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Deputy Minister for Housing and Local Government - Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Minister for Finance and Trefnydd - Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Minister for Education - Y Gweinidog Addysg
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs - Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Counsel General Designate and Brexit Minister - Y Darpar Gwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Nodyn ar y derminoleg: Mae'r rheini sy'n rhan o'r Cabinet yn cael eu galw yn "Weinidogion". Nid yw'r swyddi a elwir yn "Ddirprwy Weinidogion" yn y weinyddiaeth hon yn rhan o'r Cabinet.

Mae'r teitlau hyn yn ymddangos yng nghronfa TermCymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig