Syniadau hawdd gall cynyddu dy ddefnydd o'r Gymraeg

 

·         Beth am annog siaradwyr a dysgwyr i ddangos eu bod yn gallu cynnig gwasanaeth cwsmer Cymraeg trwy wisgo ‘lanyard’ neu fathodyn?

 

·         Beth am gynnwys neges ar e-byst siaradwyr Cymraeg “hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu yn Saesneg”?

 

·         Defnyddia cyfarchion syml—“bore da/prynhawn da—diolch” â chwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn

 

·         Beth am arbrofi gyda defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog—dechrau gyda rhai negeseuon neu gynnwys rhan o’r neges yn Gymraeg, gan ddefnyddio rhai ymadroddion megis “Bore da” neu “diolch yn fawr” mewn negeseuon.

 

·         defnyddia Cysill/Cysgair a gwirydd sillafu Cymraeg Microsoft Office neu Apiau i helpu siaradwyr wirio testun

 

·         Ystyried defnyddio .cymru a .wales ar gyfer parth y wefan i roi hunaniaeth Gymreig i’r busnes ar-lein

 

·            Beth am ddefnyddio arwydd Agor / Cau yn Gymraeg ar eich ffenestr

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig