Mae pawb eisoes yn siarad Saesneg Does dim gwerth ychwanegol i ddefnyddio’r Gymraeg mewn busnes

  • Mae cwsmeriaid eisiau profiad wrth ddelio â busnesau ac mae’r Gymraeg yn rhan o gynnig profiad sy’n teimlo’n fwy personol a lleol
  • Dywed 83% o siaradwyr Cymraeg y byddant yn aros yn ffyddlon os ydych yn darparu gwasanaeth dwyieithog

 

Fydden ni ddim yn gallu darparu gwasanaeth Cymraeg achos dw'i ddim yn siarad yr iaith

  • Mae agwedd gadarnhaol yn gallu bod yn ddechrau da, e.e. cyfarch eich cwsmeriaid gyda “Bore da/Prynhawn da”
  • Oes ganddo'ch chi staff allai ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg gyda chwsmeriaid? Does dim rhaid siarad Cymraeg i ddangos cefnogaeth a gall eich swyddog Cymraeg Byd Busnes helpu gydag arwyddion negeseuon cyfryngau cymdeithasol
  • Mae yna werth i bob lefel o sgil Cymraeg

 

Does dim llawer o fy nghwsmeriaid i yn siarad Cymraeg felly dwi ddim yn gweld y pwynt

  • Er nad ydych chi wedi clywed eich cwsmeriaid yn siarad Cymraeg, nid yw hynny’n golygu nad oes rhai ohonynt fyddai’n gwerthfawrogi gwasanaeth Cymraeg
  • Efallai bod gennych gwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg heb wybod? Nid yw pobol yn gofyn am wasanaeth Cymraeg oni bai ei bod yn amlwg ei fod ar gael
  • Mae nifer o gwsmeriaid di-Gymraeg yn hoff o weld a chlywed y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio, megis rhieni di-Gymraeg sy’n dewis anfon eu plant i addysg Gymraeg
  • Mae llawer o ymwelwyr â diddordeb yn y Gymraeg ac yn chwilio am brofiad sy’n cynnig rhywbeth gwahanol i’r arfer wrth deithio
  • Beth mae ystadegau’r cyfrifiad yn ei ddweud wrthoch chi am siaradwyr yr ardal leol?

 

Ni fydd defnyddio’r Gymraeg yn cynyddu fy incwm

  • Mae’n anodd rhoi tystiolaeth bendant un ffordd neu'r llall, ond bydd defnyddio'r Gymraeg yn gwneud gwahaniaeth i’r gwasanaeth ydych yn ei gynnig a bydd cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg yn sylwi ar y newid ac yn sôn wrth bobl eraill
  • Mae busnes sy’n defnyddio neu’n dangos agwedd gadarnhaol tuag at y Gymraeg yn gallu dylanwadu ar benderfyniad prynu cwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg ac yn gyfle i chi gynnig rhywbeth ychwanegol i’ch cwsmeriaid chi

 

Dwy iaith, dwy waith y gost

  • Mae'r gwasanaeth sydd ar gael gan swyddogion Byd Busnes yn rhad ac am ddim, gan gynnwys deunyddiau, eu harbenigedd a chyfieithiadau byr megis cyfieithu negeseuon cyfryngau cymdeithasol, bwydlenni, posteri ag ati.
  • Wrth gynllunio diweddaru deunyddiau e.e. arwyddion, bwydlenni, mae’n gyfle i feddwl am gynnwys Cymraeg ac wrth ei ystyried ar y cam cynllunio, caiff y gost ei lleihau
  • Mae’r Comisiynydd y Gymraeg yn darparu gwasanaeth prawf ddarllen hyd at 1,000 o eiriau yn rhad ac am ddim

 

Dw'i a/neu fy staff sy’n siarad Cymraeg yn poeni am wneud camgymeriadau (e.e. ar arwyddion/hysbysebion) a bydd y busnes yn cael ei feirniadu

  • Wrth ddefnyddio Cymraeg ar arwyddion, gallwch fanteisio ar wasanaeth y Swyddogion Byd Busnes i gyfieithu neu i brawf-ddarllen  - mae’n rhad ac am ddim
  • O ran siarad Cymraeg, rhowch gynnig arni. Bydd dy gwsmeriaid yn gwerthfawrogi eich ymdrechion. Beth am ddechrau gyda rhai cyfarchion syml i ddechrau?
  • Mae nifer o gyrsiau ar gael gan gynnwys rhai arlein gall helpu

 

Does dim siaradwyr Cymraeg i gael yn lleol i weithio yn y busnes

  • Ydych chi wedi siarad â'ch ysgol/coleg lleol? Mae addysg Gymraeg yn bodoli ymhob rhan o Gymru erbyn hyn
  • Os ydych yn derbyn disgyblion ysgol lleol ar brofiad gwaith, pwysleisiwch iddyn nhw a’r ysgol eich bod chi am iddynt ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig