Mae gallu cynnig gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd o fudd i dy fusnes - ond sut wyt ti'n medru asesu sgiliau iaith dy staff er mwyn cyrraedd y nod hynny?

Mae cynnig gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd o fudd i  fusnes ac mae asesu sgiliau Cymraeg dy staff yn dy alluogi i;

  • gynllunio gallu'r sefydliad i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg yn strategol, a;
  • cynllunio rhaglen hyfforddiant Cymraeg yn y Gweithle yn fwy effeithiol.  

Mae adnodd Cymraeg yn y Gweithle yn medru asesu sgiliau iaith ar gyfer cyflogwyr yn y sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Mae gwefan Cymraeg yn y Gweithle wrthi'n cael ei ail-ddatblygu er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn gynaliadwy yn y tymor hir. Nis yw felly ar gael ar hyn o bryd ond y bwriad yw cynnig y gwasanaeth unwaith eto i bawb cyn gynted â phosib.

Os hoffet gael gwybod unwaith y bydd y gwasanaeth newydd ar gael neu os oes gennyt unrhyw ymholiad arall; rho wybod i ni drwy'r dudalen Sut i gyfrannu.

Mae’r disgrifiadau isod yn rhoi arwydd o lefel gweithiwr yn y Gymraeg ar gyfer pob sgìl a lefel. Gall y disgrifiadau sydd yn seiliedig ar ddatganiadau 'gallu gwneud' gael ei ddefnyddio er mwyn rhoi syniad o lefel sgiliau iaith Gymraeg unigolion tra mae’r asesiadau ar-lein yn cael eu hail-ddatblygu.

Ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr o fewn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, mae gwybodaeth am sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle a chyngor ar sut y gelli asesu a chofnodi sgiliau iaith Gymraeg staff ar gael yma.

Welsh Brew Tea

Yn ôl cwmni te teuluol o Abertawe, mae’r Gymraeg wedi cyfrannu’n sylweddol at ei lwyddiant byd-eang.

Darllena pam

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig