Mae pob math o ffyrdd y gelli ddod â'r Gymraeg yn rhan o dy fywyd pob dydd - o'r dillad rwyt ti'n eu gwisgo, y cardiau cyfarch rwyt ti'n eu hanfon, y nwyddau rwyt ti'n eu prynu i dy gartref i'r gerddoriaeth rwyt ti'n ei wrando arno.

Erbyn hyn mae pob math o nwyddau Cymraeg ar gael ar-lein neu mewn siopau ledled y wlad sy'n defnyddio'r iaith yn amlwg. Mae 'na restr o sefydliadau a busnesau sy’n cynnig cynnyrch neu wasanaeth Cymraeg ar lleol.net. Isod mae rhai syniadau o'r hyn amrywiaeth eang o gynnyrch a chwmnïau sy'n hyrwyddo a defnyddio'r Gymraeg. 

Llyfrau ac ati

Os wyt ti am brynu llyfr Cymraeg, mae 'na sawl ffordd o wneud hynny.

Mae amrywiaeth helaeth o lyfrau Cymraeg ar werth ar gwales.com, yn ogystal ag  adolygiadau i dy helpu di ddewis.

Ar gyfer teclynau darllen electroneg (fel Kindle, Kobo neu iPad), gelli lawrlytho ap 'Llyfrau Cymru' gan Cyngor Llyfrau Cymru neu mae dros 100 o e-lyfrau Cymraeg ar Amazon. Mae Amazon hefyd yn gwerthu llyfrau Cymraeg clawr meddal a chlawr caled.

Fe elli di brynu llyfrau ar-lein yn uniongyrchol o’r argraffwyr fel Y Lolfa, Carreg Gwalch, Rily neu Gomer.

Mae ’na ddigon o siopau llyfrau Cymraeg ar draws Cymru hefyd e.e. Siop Palas Print yng Nghaernarfon, Siop y Siswrn yn Yr Wyddgrug neu Siop Tŷ Tawe Abertawe. I ddod o hyd i un yn dy ardal di, cymer olwg ar y rhestr sydd ar wicipedia.

Ochr yn ochr â llyfrau, mae’r siopau hyn fel arfer yn gwerthu nwyddau Cymraeg eraill - cardiau cyfarch, CDs, DVDs, anrhegion ac ati. Mae modd prynu CDs, MP3s a DVDs hefyd trwy gwmni recordiau Sain ac Amazon.

Nwyddau Eraill

Mae Amgueddfa Cymru a Cadw yn gwerthu dewis o anrhegion o Gymru, ac mae nifer o siopau yn gwerthu llestri, posteri a nwyddau eraill gyda slogannau neu eiriau Cymraeg.  Mae Adra, Bodlon a Siop Cwlwm ymhlith y siopau hynny – fe gei di fwy o enwau ar wefan lleol.net.

Siopa yn yr Eisteddfod

Fel mae pob Eisteddfodwr brwd yn gwybod, mae siopa'n rhan fawr o fywyd maes yr Eisteddfod Genedlaethol gyda channoedd o stondinau yn gwerthu nwyddau o bob lliw a llun.

Mae'r rhain yn cael eu gwisgo ar y maes bob blwyddyn - crysau-t neu hwdis gyda geiriau neu sloganau Cymraeg gan gwmnïau fel Cowbois, CrysauT.co.uk a Crysau Crwban. Ond does dim rhaid aros tan Eisteddfod fis Awst i brynu - mae'r cwmnïau yma hefyd yn gwerthu ar-lein.

Mae pob math o grefftau hefyd ar werth yn yr Eisteddfod – gemwaith, llestri cain a gwaith artistiaid Cymreig.

Bwyd a Diod

Mae Cymru’n frith o fwydydd blasus ac mae modd prynu'r cynnyrch mewn siopau arbenigol yn ogystal ag archfarchnadoedd ac ar-lein. Mae 'na fanylion pellach ar wefan Croeso Cymru ac ar ein tudalen bwyd a diod.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig