Hamdden

Uchafbwyntiau

Cymuned

Cymuned

Newyddion a Chyfryngau Cymraeg

Print ac ar-lein, i radio, teledu, YouTube a Twitter

Y Teulu

Cymraeg i'r teulu cyfan

Plant a Phobl Ifanc

Pêl-droed a rafftio dŵr gwyn i gyngherddau roc a gwersylla

Pobl Ifanc

Nid iaith yr ysgol yn unig yw'r Gymraeg.

Gwyliau a Digwyddiadau

Mae gan Gymru ei thymor digwyddiadau ei hun lle mae’r Gymraeg yn rhan hollbwysig 

Crefydd a'r Gymraeg

Sut mae crefyddau ar draws Cymru yn cefnogi'r iaith yn ein cymunedau

Byw tu allan i Gymru

Cyfleoedd i fwynhau'r Gymraeg tu hwnt i Glawdd Offa

Cymraeg yn Lleol

Pecyn o adnoddau sy’n cynorthwyo grwpiau i gynllunio a gweithredu o blaid y Gymraeg

Cymdeithasau cyfrwng Cymraeg

Darganfod mwy

Clybiau a Mudiadau

Clybiau a Mudiadau

Mentrau Iaith

Y ffenest siop leol yn dy ardal ar gyfer yr iaith Gymraeg

Yr Urdd

Cyfleoedd i blant a phobl ifanc gymdeithasu yn Gymraeg

Ffermwyr Ifanc

Wedi ei redeg gan bobl ifanc i bobl ifanc

Merched y Wawr

Mae cangen yn dy ardal di

Diwylliant

Diwylliant

Cerddoriaeth Gyfoes

O roc i bop i werin gyfoes

Cerddoriaeth Glasurol

O ganu corawl i ganu poblogaidd ac o fandiau pres i gerddoriaeth werin

Theatr

Theatr Gymraeg

Dawns

Traddodiad dawns dros Gymru

Llenyddiaeth

Beirdd, awduron a dramodwyr

Celf

Y cyfoes a'r clasurol

Ffordd o Fyw

Ffordd o Fyw

Siopa

Pryna yn Gymraeg

Am Dro  - Tripiau Diwrnod

Cyfle i ddianc, darganfod a defnyddio'r Gymraeg

Canolfannau Cymraeg

Canolfannau arbennig er mwyn cefnogi’r Gymraeg

Yr Hen Lyfrgell - Caerdydd

Canolfan Amlbwrpas Cymraeg Caerdydd

Y Lle - Llanelli

Canolfan Gymraeg Amlbwrpas Llanelli

Yr Atom - Caerfyrddin

Creu Caerfyrddin ddwyieithog

Popdy

Bangor

Canolfan Iaith – Ysgol Henry Richard, Tregaron

Canolfan Iaith – Ysgol Henry Richard, Tregaron

Tŷ’r Gwrhyd - Pontardawe

Tŷ’r Gwrhyd - Pontardawe

Y Man a’r Lle

Aberteifi

Chwilio am ddigwyddiad

Chwilio am ddigwyddiad

 •  Yn ôl Lleoliad
 • Yn ôl Cod post
1 mis
 • 1 wythnos
 • 2 wythnos
 • 1 mis
 • 3 mis
Pob math
 • Pob math
Pob lefel
 • Pob lefel
 • ???wlp.events.search.finder.level.beginner???
 • ???wlp.events.search.finder.level.intermediate???
 • ???wlp.events.search.finder.level.advanced???
Rhagor o opsiynau

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig