Wedi ei redeg gan bobl ifanc i bobl ifanc mae gan Glybiau Ffermwyr Ifanc dros 5,000 o aelodau ar draws y wlad.

Mae gan y mudiad dros 155 o glybiau wedi eu hanelu at bobl ifanc mewn ardaloedd cefn gwlad.

Felly os wyt ti rhwng 10 - 26 oed gall Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru gynnig cyfleoedd i ti gymdeithasu, datblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant, teithio'r byd, helpu dy gymuned leol a'n fwy pwysig na dim - gwneud ffrindiau am oes!

Mae 'na amrywiaeth mawr o weithgareddau gan y clybiau beth bynnag dy ddiddordeb - o weithgareddau cefn gwlad yn Niwrnod Gwaith Maes i gystadlu yn Niwrnod Chwaraeon neu'n canu a pherfformio yn Eisteddfod Flynyddol CFfI Cymru neu mewn Gwledd o Adloniant.

Wrth gwrs, uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer nifer o aelodau yw Sioe Frenhinol Cymru lle mae CFfI Cymru yn trefnu ei Phentref Ieuenctid ei hun.

Edrychwch ar CFfI Cymru i ddysgu mwy ac i ddod o hyd i dy glwb lleol.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig