Merched y Wawr
Gyda thros 280 o glybiau drwy Gymru mae Merched y Wawr yn rhoi cyfle i wragedd o bob oed i ddod at ei gilydd i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg - mae'r mudiad yn croesawu Dysgwyr yn gynnes iawn.

Mae'r clybiau lleol yn cwrdd yn fisol fel rheol. Y canghennau lleol o'r mudiad sy'n trefnu rhaglenni llawn o weithgareddau a digwyddiadau i aelodau ac mae'r clybiau yn rhedeg gydol y flwyddyn.

Mae'r mudiad hefyd yn rhedeg Clybiau Gwawr i ferched iau ac mae'r rhain yn cwrdd mewn awyrgylch anffurfiol iawn mewn tafarn neu glwb.

Fel mudiad cenedlaethol mae Merched y Wawr yn hyrwyddo'r Gymraeg a hawliau merched. Mae'n ymgyrchu, yn codi arian at elusennau ac yn cymryd rhan mewn trafodaethau o bwys.

Bob chwarter mae'n cyhoeddi cylchgrawn Y Wawr sydd ar werth mewn siopau llyfrau Cymraeg neu drwy'r canghennau lleol.

I ddod o hyd i dy gangen leol di edrych ar wefannau Merched y Wawr a Clybiau Gwawr.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig